Foto av Maaria

Maria Strömvik

Universitetslektor

Foto av Maaria

Publikationer

Displaying of publications. Sorted by year, then title.

Regeringens förankring av EU-politiken

Här kan du ladda ner rapporten om regeringens (bristande) förankring av EU-politiken.

EU i riksdagsvalet

Webbplatsen EU i riksdagsvalet är mycket mer spännande än 2018 års valkompasser! Besök den för att se hur riksdagspartiena ställer sig till ett 50-tal frågor som den blivande regeringen ska fatta beslut om!