Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Maria Strömvik

Universitetslektor  | Biträdande föreståndare CFE


Aktuellt: Hur väl förankras Sveriges EU-politik?


Forskningsområden

  • Europeiska unionen
  • EU:s utrikes, säkerhets- och försvarspolitik
  • Internationell politik
  • Kommunen i EU

Maria Strömvik har en bakgrund inom flera forskningsfält som rör politik och beslutsfattande i internationella organisationer, och särskilt inom EU. Hon har bl a forskat om framväxten av unionens utrikespolitk, EU:s säkerhetspolitiska relationer rmed USA och Nato, samt unionens fredsfrämjande operationer. För närvarande har Maria även ett särskilt intresse för samhällets kunskap om EU. Tillsammans med Dalia Mukhtar Landgren arbetar hon också just nu med att skapa ett nätverk för forskare som är intresserade av kommunen i EU

Undervisning

Maria är verksam som lärare på alla nivåer. En stor del av undervisningen och handledningen sker inom ramen för Master of European Affairs-programmet, men Maria undervisar även på kurser om europeisk integration på grundutbildningen och om kvantitativa metoder. 

Centrum för europaforskning

Maria är även biträdande föreståndare för Centrum för europaforskning vid Lunds universitet (CFE), där hon arbetar för att på olika sätt uppmuntra institutions- och fakultetsöverskridande forskning och samtal om EU- och europarelaterade frågor.

Europakommentaren

Maria är också redaktör för bloggen Europakommentaren, som drivs av Centrum för europaforskning, där forskare från svenska lärosäten skriver om EU- och Europarelaterade frågor för en allmänintresserad läsekrets.

Relationer med omgivande samhälle

Under flera perioder har Maria arbetat eller haft uppdrag utanför universitetet. Hon arbetade bland annat under flera år vid Utrikesdepartementet med frågor som rörde EU:s utrikes, säkerhets- och försvarspoltik och Lissabonfördraget. Hon har även varit regeringens utredare om det svenska samhällets deltagande i EU, som resluterade i betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10).

Maria är även styrelseledamot i Svenska nätverket för europaforskning i statsvetenskap och Centrum för Öresundsstudier, samt medlem i Folke Bernadotteakademins insynsråd. 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Foto av Maaria
E-post: maria [dot] stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 04 87

342

35

Biträdande föreståndare

Centrum för Europaforskning

10

Regeringens förankring av EU-politiken

Här kan du ladda ner rapporten om regeringens (bristande) förankring av EU-politiken.

Europakommentaren

Läs och prenumerera på Sveriges enda forskarblogg om Europafrågor!

EU i riksdagsvalet

Webbplatsen EU i riksdagsvalet är mycket mer spännande än 2018 års valkompasser! Besök den för att se hur riksdagspartiena ställer sig till ett 50-tal frågor som den blivande regeringen ska fatta beslut om!

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten