Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

@ Underrättelseanalys: Kandidatkurs

UNDK02 – Kandidatkurs i underrättelseanalys. Hösttermin. Nätbaserad distansundervisning.

Kurs på grundnivå som du är behörig till efter 60 högskolepoäng i ämnet. Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om forskningsområdet underrättelseanalys. Tyngdpunkten i kursen ligger på det vetenskapliga perspektivet, metodval och teorianknytning, och på genomförandet av ett examensarbete.

Kursens delkurser

Delkurs 1: Perspektiv på underrättelsestudier (7.5 hp)

Delkursen består av föreläsningar och seminarier och syftar till ge fördjupad kunskap om vetenskapsteoretiska utgångspunkter för studiet av underrättelseverksamhet.

Delkurs 2: Samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning i underrättelsestudier (7.5 hp)

Delkursen består av föreläsningar och seminarier och syftar till att ge fördjupad kunskap om kvalitativ och kvantitativ samhällsvetenskaplig forskningsmetod och deras tillämpning i underrättelsestudier.

Delkurs 3: Examensarbete (15 hp)

Delkursen innefattar ett examensarbete där studenten skall göra en självständig analys av ett problem inom området underrättelseanalys. Studenten skall skriftligt och muntligt redovisa en forskningsuppgift samt aktivt delta i granskningen av andra studenters forskningsarbete. Uppsatsämnet utformas i samråd med handledaren.

Litteraturlista (pdf, nytt fönster)
Kursplan: alla delkurser (pdf, nytt fönster)

Studieinformation i Canvas