Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

@ Underrättelseanalys: Grundkurs på distans

UNDA14 – Grundkurs i underrättelseanalys (30 högskolepoäng). Nätbaserad distanskurs.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Fristående kurser | Statsvetenskapliga institutionen (lu.se)


Kursens delkurser

Delkurs 1. Staten och underrättelseväsendet (7,5 hp)

Med utgångspunkt i Max Webers definition av staten ”som den enda mänskliga sammanslutning som gör anspråk på ett monopol på den legitima våldsanvändningen [inom] ett visst geografiskt avgränsat område”, behandlar denna kurs underrättelseväsendets roll som ett medel för staten att upprätthålla detta våldsmonopol – hur detta instrument har används historiskt i stormakter och småstater, i totalitära stater och i demokratier, och hur demokratiska stater har verkat för att reglera sådan verksamhet. 

Delkurs 2. Kriminalunderrättelseanalys, kontraterrorism och kontraspionage (7,5 hp)

Denna delkurs behandlar hur stater använder sig av olika typer av underrättelseverksamhet i sitt bekämpande av kriminalitet, terrorism och främmande makts olagliga inhämtning av underrättelseinformation, och hur detta arbete organiseras i Sverige och i andra länder. Med utgångspunkt i kriminologisk och förvaltningsorienterad forskning studeras ett antal problemkomplex kopplade till sådan verksamhet såväl i samtid som i historiskt perspektiv

Delkurs 3. Underrättelseverksamhet och internationell säkerhet (7,5 hp)

Inhämtning av strategiskt viktig information via olika typer av metoder – signalspaning, s.k. humint (human intelligence), öppna källor (s.k. osint, open source intelligence) m.m. – är en central uppgift för statens underrättelseväsende. Denna delkurs syftar till att behandla frågan om underrättelseinhämtning och dess säkerhetspolitiska konsekvenser ur ett historiskt perspektiv men också med fokus på inhämtningens organisation, frågor rörande tolkning och förmedling av underrättelseinformation och fall där antingen inhämtningsarbetet eller arbetet med att tolka underrättelseinformation har brustit (s.k. intelligence failures).

Delkurs 4. Underrättelseverksamhet och krigföring (7,5 hp)

Med utgångspunkt i de två skilda synsätt som föreligger bland underrättelseanalytiker avseende hemliga och subversiva operationer, s.k. covert action, dvs. huruvida det skall ses som en del av underrättelseverksamhet eller snarare som en del av staters krigföring, behandlar denna kurs hur stater försöker främja sina intressen bl.a. genom påverkanskampanjer, desinformation, våldshandlingar m.m. I kursen behandlas frågorna hur denna del av underrättelseverksamheten förhåller sig till mer generella aspekter kring krigföring, vilka har identifierats hos bl.a. Clausewitz och Machiavelli, hur sådan verksamhet organiseras liksom metodologiska problem kopplade till tolkning av sådan verksamhet.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A och Engelska B (områdesbehörighet 6).

Litteraturlista (pdf, nytt fönster)
Kursplan (pdf, nytt fönster)

Podd

Lyssna när två av våra lärare pratar om ämnet underrättelseanalys i podden Underrättelsepodden.

Podden hittar du på Poddtoppen