Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Modernitetens politiska teori

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). 7,5 högskolepoäng. Kursen ges på svenska.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05


Om kursen

Kursen introducerar studenten till huvuddragen inom den kontextuella politiska teorin samt ytterligare andra sätt att analysera relationen mellan historiska sammanhang och formerandet av politisk teori. Kursen introducerar även studenten till några centrala moderna politiska teoretiker. 

Kursen organsieras runt en serie föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna fokuserar på centrala historiska skiften och den politiska teori som genererades ur dessa. Seminarierna är avsedda för gruppvisa studentpresentationer. Studenterna förväntas arbeta individuellt såväl som i grupp.

Kursplan (pdf, nytt fönster)
Litteratur (pdf, nytt fönster)