Undervisning vårterminen 2021

Statsvetenskapliga institutionen har beslutat att all undervisning under perioden 18 januari till 17 februari kommer att ske enbart i digital form. Beslut om undervisning under resten av vårterminen kommer att tas i ett senare skede. 

Eden är tillsvidare stängt för studenter till följd av coronapandemin.

Tre ämnen under samma tak!

Vi vill ge dig förmåga att analysera politiska företeelser i en föränderlig värld.
Här hittar du utbildning och forskning för respektive ämne.