Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studiemiljö och lika villkor

Vi vill förse dig med en god arbetsmiljö när du studerar hos oss.

Studiemiljö- och arbetsmiljö

Din studiemiljö är även din arbetsmiljö. Vi arbetar systematiska med arbetsmiljöarbetet och det omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Vid Statsvetenskapliga institutionen är det prefekten (den högst ansvariga på institutionen) som leder arbetsmiljöarbetet. Arbetet sker i nära samverkan med institutionens studenter.

Läs mer om studie- och arbetsmiljö på Lunds universitets centrala webbplats

Trakasserier och sexuella trakasserier

Lunds universitet accepterar inte trakasserier och sexuella trakasserier. På Lunds universitets centrala webbplats finns information om vad du kan göra om du som student skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende.

Läs mer om trakasserier och sexuella trakasserier på lu.se

Jämställdhet och lika villkor

Vi på Statsvetenskapliga institutionen arbetar aktivt med frågor om jämställdhet och lika villkor. Det finns en arbetsgrupp som aktivt arbetar med att samtliga studerande garanteras rätten till en arbets- och studiemiljö, där var och ens personliga integritet, kön, könsöverskridande identitet, sexuell orientering, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder respekteras.

Gruppen, som representerar institutionens olika befattningar, yrkesområden och studenter, träffas kontinuerligt och diskuterar hur arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald kan utvecklas och förbättras.

Mer information om vårt arbete för jämställdhet och lika villkor hittar du på Statsvetenskapliga institutionens interna webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Har du blivit orättvist behandlad? Eller har du frågor om arbetsmiljö?

Kontakta vår prefekt:

Björn Badersten
E-post: bjorn [dot] badersten [at] svet [dot] lu [dot] se

 

För information om vårt arbete med jämställdhet och lika villkor.

Kontakta sammankallande för arbetsgruppen jämställdhet och lika villkor:

Ted Svensson
E-post: ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten