Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Experter och demokrati

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). 7,5 högskolepoäng.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05


Kursens innehåll

Kursen utforskar experters roll i nutida policyprocesser och offentlig förvaltning. Utgångspunkten är ett demokratiskt dilemma. Å ena sidan är expertkunskap nödvändigt för att politiker ska kunna fatta kloka och goda beslut. Å andra sidan finns en risk att exporter dominerar på bekostnad av medborgarinflytande. Kursen undersöker olika teoretiska perspektiv på nyckelbegrepp som demokrati, exporter och olika typer av expertkunskap. Den lyfter också fram förhållandet mellan dem, och hur de har betydelse i olika stadier av den politiska beslutsprocessen och i olika politiska institutioner på lokal, nationell och övernationell nivå. Teoretiska insikter används också på konkreta policyfrågor.

Litteratur (pdf, nytt fönster)
Kursplan (pdf, nytt fönster)