Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatkurs i statsvetenskap

STVK04 (tidigare STVK02) – Kandidatkurs i statsvetenskap (30 högskolepoäng). Höst- och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

Kurs på grundnivå som du är behörig till efter 60 högskolepoäng i ämnet. Kandidatkursens syfte är att ge dig som student förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera relevanta problem inom statsvetenskapens olika områden med hjälp av statsvetenskaplig teori och metod.

Kandidatkursens delkurser

Kursdeltagarna läser en för alla gemensam metodkurs som är på 7,5 högskolepoäng och löper på halvfart.

Statsvetenskaplig metodologi 7,5hp HT/VT

Parallellt med denna läser alla en valbar alternativkurs med inriktning mot något av statsvetenskapens kärnområden, som också är på 7,5 högskolepoäng och löper på halvfart. Se listan nedan. Många av kurserna ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter som söker direkt via en annan kurskod (därav att det är en annan kurskod på de engelska sidorna).

Under andra halvan av terminen genomför kursdeltagarna sedan sitt examensarbete för kandidatexamen. 

Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04

Våren 2023:

Eventuellt kan fler valbara delkurser tillkomma.

Hösten 2023 (preliminärt):

Eventuellt kan fler valbara delkurser tillkomma.

    Kursplan och litteratur

    Litteraturlistorna hittar du på respektive delkurs.

    Uppsats- och studieinformation i Canvas