Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatkurs i statsvetenskap

STVK04/STVK05 – Kandidatkurs i statsvetenskap. 30 högskolepoäng. Kursen läses på plats i Lund.

Kurs på grundnivå som du är behörig till efter 60 högskolepoäng i ämnet. Kandidatkursens syfte är att ge dig som student förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera relevanta problem inom statsvetenskapens olika områden med hjälp av statsvetenskaplig teori och metod.

Kandidatkursens delkurser

  • Kursdeltagarna läser en för alla gemensam metodkurs som är på 7,5 högskolepoäng och löper på halvfart. 
    Statsvetenskaplig metodologi 7,5hp HT/VT
     
  • Parallellt med metodkursen läser alla en valbar alternativkurs med inriktning mot något av statsvetenskapens kärnområden (se lista nedan). Kursen är också på 7,5 högskolepoäng och på halvfart. Många av dessa kurser ges på engelska och läses då tillsammans med utbytesstudenter*.
     
  • Under andra halvan av terminen genomför kursdeltagarna sedan sitt examensarbete för kandidatexamen. 

Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05

Våren 2024:

Eventuellt kan fler valbara delkurser tillkomma.

Hösten 2024 (preliminärt kursutbud):

Eventuellt kan fler valbara delkurser tillkomma.


Kursplan och litteratur

Litteraturlistorna hittar du på respektive delkurs.


* Utbytesstudenterna söker direkt till dessa delkurser via en annan kurskod. Därav är det en annan kurskod på de engelska sidorna).

Studieinformation i Canvas