Foto av Maaria

Maria Strömvik

Universitetslektor

Foto av Maaria

Kommunen i EU

Editor

  • Maria Strömvik
  • Dalia Mukhtar-Landgren

Summary, in Swedish

Särskild utgåva av Statsvetenskaplig tidskrift, på temat Kommunen i EU, med bidrag från forskare i både statsvetenskap och juridik, samt kommentarer av praktiker.

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • kommun
  • EU

Conference name

Kommunalt handlingsutrymme i EU

Conference date

2018-08-28 - 2018-08-28

Conference place

Hässleholm, Sweden

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0039-0747