Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Doktoranden som pedagog och administratör

Som doktorand förväntas du förutom dina forskarstudier undervisa inom ramen för grundutbildningen och/eller ta dig an administrativa sysslor. Här hittar du information om allt som rör just detta.

En del av lärarkollektivet

Som doktorand ingår du även i lärarkollektivet och kommer att undervisa och/eller sköta administrativa uppgifter. Här är det i första hand studierektorn för grundutbildningen som sköter planeringen, och han/hon kommer tidigt att samråda med dig för att ta reda på undervisningsintressen mm. Vi arbetar oftast med lärarlag på våra olika kurser vilket ger dig stöd när du börjar undervisa, och studierektorn kommer även här att bistå på olika sätt.

Högskolepedagogik

Doktorand som undervisar på grundläggande eller avancerad nivå ska ha genomgått "inledande högskolepedagogisk utbildning" omfattande två veckor, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap. Detta påverkar inte antagningsprocessen, men innebär att du innan du får pedagogiska uppdrag kommer att ges tillfälle att gå en kurs (motsv.) omfattande minst två veckors högskolepedagogisk utbildning.

Under din doktorandtid kommer du också att få tillfälle att bevista olika högskolepedagogiska kurser som ges antingen av fakulteten, eller av universitetets avdelning för högskolepedagogiska utveckling. De listar på sin hemsida alla aktuella högskolepedagogiska kurser. Din pedagogiska utbildning planeras i samråd med handledare och studierektor. 

Mer information om högskolepedagogisk utveckling hittar du på ahu.lu.se

Det är universitetets explicita målsättning att alla fast anställda lärare skall ha 10 veckors högskolepedagogiska kurser i bagaget.

Hur påverkas omfånget av din anställning av dessa uppdrag?

Doktorandtjänsten omfattar 4 år. En doktorand kan delta i institutionsarbete (undervisning, ev. administration) inom en ram om högst 20% av full arbetstid. Doktoranden kompenseras genom motsvarande förlängning av studietiden. Din forskarutbildning förlängs normalt med det antal veckor som motsvarar den högskolepedagogiska utbildning du erhållit (detta gäller dock inte om den högskolepedagogiska kursen i fråga tillgodoräknas som moment inom kursdelen av forskarutbildningen).

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten