Foto av Maaria

Maria Strömvik

Universitetslektor

Foto av Maaria

Vingklippt säkerhetspolitik

Författare

  • Maria Strömvik

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2000-12-22

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Sydsvenska dagbladet

Dokumenttyp

Tidningsartikel

Förlag

Sydsvenska Dagbladet

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • säkerhetspolitik
  • EU
  • Sveriges ordförandeskap i EU

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1101-0068