Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutional Complexity in World Politics

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). 7,5 högskolepoäng).

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter som söker direkt via kurskoden STVC80.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05


Kursens innehåll

Decennierna efter 1945 kännetecknades av multilateralism och skapandet av en rad internationella institutioner med syfte att reglera och hantera gränsöverskridande frågor. Under 2000-talet har många av dessa institutioner emellertid kommit att ifrågasättas och förändras. Syftet med kursen är ge studenterna kunskap om studiet av det breda spektrum av institutioner som upprättats av offentliga och privata aktörer för att adressera gränsöverskridande problem inom internationell politik.

Kursen består av tre moment. Inledningsvis behandlas teorier och begrepp inom studiet av institutionell komplexitet. Därefter tillämpas teorier och begrepp på olika policyområden. Kursdeltagarna genomför fallstudier kring olika aspekter av institutionell komplexitet, såsom sammankopplingar, överlappningar, regimkomplex, fragmentering och problemskiften. Avslutningsvis uppmärksammas förslag och möjligheter för att förbättra den övergripande effektiviteten i institutionernas förmåga att reagera på gränsöverskridande problem.

Kursplan och litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats:

Institutional Complexity in World Politics | Department of Political Science (lu.se)