Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenter hjälper studenter

Välkommen att träffa andra studenter via vår SI-verksamhet (Samverkans-Inlärning). Vår SI-verksamhet består av en rad möten där diskussionerna utgår från det som ni studenter anser är viktigt. 

Mötena hålls av SI-ledare, vilka är erfarna studenter som har fått en SI-utbildning. SI-ledarna fungerar inte som lärare, utan snarare som diskussionsledare. Denna verksamhet är tänkt att fungera som ett diskussionsforum utanför kursens ursprungliga ram och är en frivillig aktivitet helt fristående från kursen.

Det finns tre grupper: 

För dig som läser grundkursen i statsvetenskap

Alla på kursen är varmt välkomna oberoende av om du har läst på universitetet tidigare eller inte.

Som ny student vid grundkursen i statsvetenskap kan SI-verksamheten hjälpa dig att få tillfälle att höra vad andra studenter tänker angående allt från kurslitteratur till kluriga begrepp. Även om du har läst på universitet tidigare kan ett SI-möte vara aktuellt då det blir ett naturligt sätt att lära känna andra studenter på kursen, samt att diskutera den under lite mer avslappande former. Allt från studieteknik till "dumma frågor" är tänkt att stå på agendan för mötena. 

Frivilligt en gång i veckan

SI-mötena kommer att äga rum en gång i veckan under kursens första veckor och varar cirka 1 timme. Vi försöker också alltid att planera så att de är i anslutning till era föreläsningar. SI-ledaren håller i diskussioner och övningar, men lyssnar gärna på önskemål om mötesaktiviteter från er studenter.

För dig som läser grundkursen i freds- och konfliktvetenskap

SI-verksamheten är ett frivilligt komplement till dina studier i freds- och konfliktvetenskap. Här får du möjlighet att lära känna dina kurskamrater lite mer och att samtala om olika frågor. 

Ni träffas i en studiegrupp en gång i veckan och bestämmer själva vad ni vill ta upp till diskussion. Det kan exempelvis röra sig om studentlivet i allmänhet eller sådant som rör kursen. Du har också chansen att diskutera freds- och konfliktfrågor med andra som är intresserade av liknande frågor. Om du deltar regelbundet i SI-träffarna ökar dina chanser att klara kurserna. 

Dessutom kommer du att upptäcka att det är både roligare och lättare att studera tillsammans med andra. Mötena leds av två studenter, två SI-ledare, som redan klarat kurserna i freds- och konfliktvetenskap. SI-ledarna känner väl till kursernas mål och innehåll och vet vad som krävs för att klara kursen. 

SI-ledarna delar också med sig av sina erfarenheter gällande studieteknik som passar för ämnet. Vid sidan om studiegrupperna arrangerar SI-verksamheten dessutom sittningar, filmkvällar och studiebesök.

Schemat för SI-mötena är integrerat med övriga schemat, som du får av din lärare på varje delkurs.

För dig som går en av våra uppsatskurser

Dessa möten riktar sig främst till dig som står inför ditt första uppsats- eller självständiga examensarbete. Under varje termin hålls cirka 3 möten. På dessa möten är Statsvetenskapliga institutionens uppsatsskrivande studenter välkomna att ta med sig sina frågor och få möjlighet att diskutera sina tankar med andra studenter och SI-ledarna.

Studiestugan: Till alla våra studenter

Studiestugan sker samma tid och plats varje vecka och fungerar som ett stöd för dig i dina studier. Du är välkommen oavsett kurs eller studienivå.

Läs mer om Studiestugan

Studieinformation i Canvas

Kontakt

Grundkursen i statsvetenskap och uppsatskurserna: 

Jessica Blom Larsson
E-post: jessica [dot] blom-larsson [at] svet [dot] lu [dot] se (jessica[dot]blom-larsson[at]svet[dot]lu[dot]se)

 
Grundkursen i freds- och konfliktvetenskap:

Fredrika Larsson
E-post: fredrika [dot] larsson [at] hist [dot] lu [dot] se (fredrika[dot]larsson[at]hist[dot]lu[dot]se)

Vad är SI?

Begreppet SI (Supplemental Instruction) används i bland annat USA, Kanada och Sydafrika, PASS (Peer Assisted Study Sessions) på vissa lärosäten i Storbritannien och Australien, och PAL (Peer Assisted Learning) på andra lärosäten. I Sverige används termen SI (Samverkans-Inlärning) tillsammans med den brittiska benämningen PASS.