Foto av Maaria

Maria Strömvik

Universitetslektor

Foto av Maaria

Globalisering och regional integration: EU som reaktion eller drivkraft?

Författare

 • Maria Strömvik

Editor

 • Christer Jönsson
 • Magnus Jerneck
 • Lars Göran Stenelo

Summary, in English

Abstract is not available

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Politik i Europa-lup-obsolete
 • Internationell politik-lup-obsolete

Publiceringsår

2001

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Politik i globaliseringens tid

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • EU
 • globalisering
 • regional integration

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Politik i Europa-lup-obsolete
 • Internationell politik-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-44-01850-9