Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict

FKVB21 – Fortsättningskurs i freds- och konfliktvetenskap (7,5 högskolepoäng). Kursen läses på plats i Lund.

OBSERVERA att denna kurs INTE ger behörighet till vidare studier utan bör läsas som komplement till andra kurser. Denna kurs ges på engelska.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Fristående kurser | Statsvetenskapliga institutionen (lu.se)


Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

  • beskriva och diskutera de viktigaste frågorna som rör krig och fred i konflikten mellan Israel och Palestina.
  • beskriva och diskutera forskningsproblem, teoretiska perspektiv och metoder i studiet av krig och fred i konflikten mellan Israel och Palestina.
  • formulera ett relevant forskningsproblem inom det område som omfattas av kursen, och visa förmågan att utvärdera detta problem teoretiskt och empiriskt.
  • bidra till en gemensam lärandemiljö och till gruppdynamiska aspekter av inlärning.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.