Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ontologiska säkerhetsstudier

STVN20 – Ontological Security Studies (15 högskolepoäng). Avancerad kurs i statsvetenskap. Hösttermin.

Kursen ges på engelska.

Kursen behandlar frågor om ontologisk säkerhet och osäkerhet i relation till framväxten av radikala och populistiska partier och organisationer, illiberala eller auktoritära regimer, Brexit och ökad nationalism, främst i en västeuropeisk kontext. Både normativa och empiriska frågor diskuteras.

Bland de frågor kursen behandlar kan nämnas:

  • Vilka olika uttryck tar sig den framväxande osäkerheten i Europa idag, och varför?
  • Vilka diskurser, aktörer och praktiker använder sig av olika former av säkerhetslogiker?
  • Vad förklarar populistiska och auktoritära partiers framgångar i många europeiska länder?
  • Går det att normativt att rättfärdiga stängda gränser och ökad säkerhetskontroll, och i så fall hur?

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.