Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs

FKVA13 – Grundkurs i Freds- och konfliktvetenskap. (30 högskolepoäng). Kursen läses på plats i Lund.

Kursens innehåll Syftet med kursen är att ge en teoretisk och empirisk introduktion till freds- och konfliktvetenskap. Kursen omfattar fyra delkurser.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Fristående kurser | Statsvetenskapliga institutionen (lu.se)


Kursens delkurser

Delkurs 1: Introduktion till freds- och konfliktvetenskap (7,5 högskolepoäng)

Denna första delkurs introducerar området freds- och konfliktstudier genom att gå igenom disciplinens historia och ursprung och presentera kärnteman för freds- och konfliktforskning samt fältets bredd och tvärvetenskaplighet. På kursen kommer olika gästföreläsningar från olika discipliner relaterade till programmet freds- och konfliktvetenskap att presentera inställningen till fredsforskning från deras speciella disciplin inklusive historia, socialantropologi, statsvetenskap och ekonomisk historia. Syftet med kursen är att ge studenterna en bred men ändå specialiserad introduktion till freds- och konfliktstudier som de kan bygga på resten av sina studier. 

Delkurs 2: Teorier om krig och väpnade konflikter  (7,5 högskolepoäng) 

Uppkomsten av väpnad konflikt kan förstås och förklaras på olika sätt beroende på vilka teoretiska perspektiv eller förklaringsansatser som används. Konflikter kan även studeras utifrån flera analysnivåer såsom individ-, stats- eller systemnivå. Syftet med delkursen är att ge en översikt av centrala teorier och antaganden kring orsakerna till inom- och mellanstatliga konflikter. Olika teoretiska argument kommer att appliceras på empiriska fall av konflikt och väpnat politiskt våld för att belysa centrala teoretiska resonemang samt tydliggöra kopplingen mellan teori och empiri. 

Delkurs 3: Folkrätt och väpnade konflikter (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen syftar till att ge en översikt av folkrättens olika funktioner vid väpnade konflikter. Den omfattar en introduktion till folkrättens struktur, begränsningar och möjligheter. Även en kortare introduktion kommer att ges till juridisk metod och argumentation.  Kursen fokuserar på de områden inom folkrätten som är relevanta före, under och efter väpnade konflikter. Inom ramen för detta läggs särskilt vikt vid FN-stadgan, reglerna om internationell våldsanvändning, humanitärrättens regler, mänskliga rättigheter, individuellt straffansvar för brott i samband med väpnade konflikter (t ex ad-hoctribunaler och den permanenta brottmålstribunalen i Haag), flyktingrätt och transitional justice.

Delkurs 4: Konfliktlösning  (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen syftar till att ge en översikt av forskningsområdet konfliktlösning. Kursen behandlar olika typer av strategier för konfliktlösning såsom förhandling, medling, krishantering och konfliktförebyggande. Dessa strategier diskuteras utifrån olika aktörsperspektiv såsom stater, internationella organisationer och icke-statliga aktörer. Delkursen belyser även olika typer av försoningsprocesser och fredsbyggande. För detta krävs ett långsiktigt arbete med att bygga upp institutioner och mötesplatser för kommunikation och dialog i det lokala samhället. Försoning och det civila samhällets aktörer blir viktiga delar i detta arbete. Utbildningsprojekt samt religiösa samfund och kvinnors roll för fred kommer att behandlas särskilt.

Litteratur: alla delkurser (pdf, nytt fönster) (Observera, dettta är litteraturlistan för vårens kurs FKVA12, ny lista för FKVA13 kommer snart)
Kursplan: alla delkurser (pdf, nytt fönster)

Mer information

Du som läser grundkursen i freds- och konfliktvetenskap har möjlighet att delta i vår SI-verksamhet. Denna verksamhet fungerar som ett extra stöd i dina studier.

Läs mer om vår SI-verksamhet