Foto av Maaria

Maria Strömvik

Universitetslektor

Foto av Maaria

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Sverige i världspolitikens strålkastarljus

Författare

 • Rikard Bengtsson
 • Maria Strömvik

Editor

 • Jonas Tallberg

Summary, in English

Abstract is not available

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Statsskick och centrala statsorgan-lup-obsolete
 • Internationell politik-lup-obsolete
 • Politik i Europa-lup-obsolete

Publiceringsår

2001

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

När Europa kom till Sverige : ordförandeskapet i EU 2001

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

SNS Förlag

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • Internationell politik
 • Politik i Europa

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Statsskick och centrala statsorgan-lup-obsolete
 • Internationell politik-lup-obsolete
 • Politik i Europa-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7150-843-0