Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap: Grundkurs

STVA14 – Grundkurs i statsvetenskap (30 högskolepoäng). Kursen läses på plats i Lund.

Kursen ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. Som student får du kunskap om centrala statsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat i studiet av politiska förhållanden. 

Kursen består av fyra delkurser som beskrivs nedan och läses på plats i Lund.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Fristående kurser | Statsvetenskapliga institutionen (lu.se)


Kursens delkurser

Delkurs 1: Statsvetenskaplig introduktion (7,5 hp)

Delkursen inleds med en presentation av statsvetenskapen som det vetenskapliga studiet av politik.

Delkurs 2: Politiska system (7,5 hp) 

Delkursen behandlar grundläggande begrepp och teorier inom området svensk och jämförande politik, dvs. studiet av olika länders politiska system och deras funktionssätt, med betoning på det svenska politiska systemet och svensk politisk historia. 

Delkurs 3: Politikens organisering (7,5 hp) 

I delkursen analyseras politikens organisering och genomförande av politiska beslut i ett samspel mellan politik, förvaltning, marknad och medborgare. Exempel på frågor som behandlas är: Vad bör staten göra? Vad utmärker en demokratisk förvaltning? Hur kan politiker styra och kontrollera byråkratin? 

Fokus ligger på svenska politiska processer och svensk förvaltning, men inslag finns av internationella jämförelser och analys av förhållandet mellan EU, nationalstat och subnationell nivå. 

Delkurs 4: Internationell politik (7,5 hp)

Delkursen introducerar den statsvetenskapliga teoribildningen kring problemet med ordning, konflikt och samarbete på det internationella planet.


Litteratur (pdf, nytt fönster)
Kursplan (pdf, nytt fönster)