Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

@ Offentligt ledarskap: Grundkurs på distans

STVB14 – Grundkurs i statsvetenskap (15 högskolepoäng). Nätbaserad distanskurs.

OBSERVERA: Kursen ger INTE behörighet till fortsättningskursen i statsvetenskap.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Fristående kurser | Statsvetenskapliga institutionen (lu.se)


Kursen behandlar ledarskap med särskild inriktning på politik och offentlig förvaltning. Kursen omfattar två delkurser.

Kursens delkurser

Delkurs 1: Ledarskap i politik och förvaltning (7,5 hp)

Delkursen behandlar ledarskap och organisationsledning på olika nivåer inom främst offentlig sektor. I delkursen presenteras och granskas en rad perspektiv som kan anläggas på ledarskap. Bland teman som tas upp kan nämnas hur ledarskapsforskningen har utvecklats historiskt, frågan om ledarens/individens betydelse för organisationer, skillnaden mellan att utöva ledarskap i privata respektive offentliga organisationer, forskningen kring kvinnligt ledarskap samt ledarskapets roll i organisatoriska förändringsprocesser.

Delkurs 2: Skriftlig tillämpningsuppgift (7,5 hp)

Delkursen innefattar ett projektarbete som genomförs på egen hand. Ämnet för projektarbetet anknyter till något av de problemområden som behandlats under kursen och väljs ut i samråd med examinator.

Litteratur (pdf, nytt fönster)
Kursplan (pdf, nytt fönster)