Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämförande politik. Institutioner och aktörer

STVN24 – Comparative politics. Institutions and actors (15 högskolepoäng) Avancerad kurs i statsvetenskap. Vårtermin.

Kursen ges på engelska.

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att fördjupa de studerandes kunskaper och färdigheter inom några av de viktigaste forskningsområdena inom ämnet jämförande politik. Av särskild vikt är teorier, metoder och empiriska resultat som relaterar till politiskt beslutsfattande i olika politiska system. Kursen ger en överblick över aktuella debatter inom området och ger studenterna verktyg att förstå och analysera politiskt beslutsfattande i olika politiska system. 

Kursen är uppbyggd kring fyra moduler:

  1. Regimer och politisk förändring: denna modul fokuserar på de institutionella skillnaderna mellan demokratier och icke-demokratier och processer av demokratisering och demokratisk tillbakagång;
  2. Politiska partier och representation: denna modul fokuserar på kopplingarna mellan medborgare och de styrande i konsoliderade demokratier, med särskilt fokus på politisk representation och förtroendevaldas lyhördhet;
  3. Beslutsfattande i lagstiftande församlingar och regeringar: denna modul fokuserar på politiska processer efter val, såsom regeringsbildning;
  4. Politiska attityder och politiskt beteende: denna modul fokuserar på väljarnas politiska attityder och deras beteende, till exempel hur de deltar och röstar i val.

Kursens genomförande

Undervisningen sker genom integrerade föreläsningar och seminarier. Deltagande i undervisningen är obligatorisk om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Det gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.