Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskaplig metodologi

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). Statsvetenskaplig metodologi (7,5 högskolepoäng). Halvfart.

Kursen fördjupar de metodologiska kunskaper som inhämtats under tidigare studier i statsvetenskap. Syftet är att förbereda kursdeltagarna för examensarbetet för kandidatexamen, men också att skapa en bred förtrogenhet med statsvetenskapliga metoder och analystekniker.

Delkursen inleds med en diskussion kring centrala vetenskapsteoretiska begrepp och överväganden. Därefter behandlas forskningsprocessens olika skeden, varvid särskild uppmärksamhet ägnas konsekvenserna av olika teoretiska och metodologiska val. Här diskuteras bland annat problemformulering, begreppsbildning, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling. Särskild uppmärksamhet ägnas olika former av kvantitativ analys, liksom olika typer av fallstudier. Därtill behandlas olika former av tolkande ansatser, liksom metoder för normativ analys. 

I en avslutande del ges möjlighet till fördjupning inom ett av tre metodologiska specialområden: 

  1. kvantitativ analys
  2. fallstudier
  3. tolkningsmetoder och normativ analys 

Kursdeltagarna väljer en fördjupning mot bakgrund av den metodologiska inriktningen i deras examensarbeten. 

Litteratur (pdf, nytt fönster)


För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05