Foto av Maaria

Maria Strömvik

Universitetslektor

Foto av Maaria

Kunskap och demokrati i EU-kommuner

Författare

  • Maria Strömvik

Summary, in Swedish

Artikeln argumentet för att kommuner i EU har särskilda karaktärsdrag som kommuner utanför EU saknar, och att kunskapsbrist om detta leder till ett demokratiskt underskott i kommunerna.

Ämne

  • Political Science

Conference name

Kommunalt handlingsutrymme i EU

Conference date

2018-08-28 - 2018-08-28

Conference place

Hässleholm, Sweden

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0039-0747