Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskaplig metodologi

STVN14 – Political Science Methodology (15 högskolepoäng). Avancerad kurs i statsvetenskap. Hösttermin.

Kursen ges på engelska.

Syftet med kursen är att ge en omfattande förståelse för de olika forskningsmetoder som används inom statsvetenskap och att förmedla de nödvändiga färdigheter som krävs för deras tillämpning. Genom föreläsningar, seminarier och praktiska workshops kommer kursen att ge studenterna relevant kunskap om viktiga forskningsmetoder, deras respektive användningsområden och användbarhet, och deras relevans för studier av samtida forskningsproblem inom disciplinen.

Kursen inleds med en introduktion till forskningsdesign, som omfattar både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och deras användningsområden, sedda i relation till validitetsfrågan. Studenterna kommer att behöva studera ett statsvetenskapligt problem som tilldelats dem och tillämpa sina kunskaper och färdigheter på detta problem under hela kursen.

Tekniker för datainsamling och analyser av intervjuer, enkäter, observation och databasmaterial kommer att läras ut i workshops.

Utveckling av de färdigheter som krävs för både skriftlig och muntlig spridning av resultat är också ett viktigt inslag i kursen.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.