Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentinflytande

Var med och påverka under din tid som student!

På denna sida hittar du information om samhällsvetarkåren, studentföreningar som vi samarbetar med, samt information om var du bör vända dig om du har klagomål på din utbildning.

Kåren

Som student vid Statsvetenskapliga institutionen företräds du av Samhällsvetarkåren. Genom kåren utses studentrepresentanter i samtliga institutionens beredande och beslutande organ såsom ledningsgrupper för program samt institutionsstyrelsen, institutionens högsta beslutande organ. Då student inte finns representerad ska information och protokoll ändå skickas till Samhällsvetarkåren.

Lunds Samhällsvetarkår organiserar 5 500 studenter inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Kåren har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen vid universitetet, dels genom studeranderepresentation i styrelser och nämnder och dels genom att bedriva utbildningsbevakning i syfte att göra våra medlemmars utbildningar så bra som möjligt.

I kårens uppgift ingår också att hjälpa dig som är medlem med olika typer av problem. Det kan handla om kurser som inte håller måttet, opedagogiska lärare, olika former av trakasserier eller brist på datorer och grupprum, för att ta några exempel. Om du har stött på något problem som du vill ha hjälp med, känner dig orättvist behandlad eller har åsikter och idéer om hur något skulle kunna förbättras, så tveka inte att höra av dig till oss. Vi lovar att hjälpa dig, och dessutom finns det många möjligheter att för dig att själv engagera dig för att förbättra din och andra studenters situation.

Samhällsvetarkårens webbplats

Studentföreningar

Studentföreningarna är mycket viktiga för statsvetenskapliga institutionen, och vi samarbetar ofta med dem. Det är inte bara spännande att engagera sig i föreningarna, utan dessutom kul. What's not to like?

Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening (LUPEF)

LUPEF, Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening, är en politiskt och religiöst obunden programförening. Föreningen är ideell och riktar sig till alla studenter med ett intresse av politik, ekonomi och samhällsdebatt. Föreningen agerar som ett kontaktnät för studenter vid Pol. Kand. Programmet såväl som till de som studerar exempelvis Statsvetenskap och Nationalekonomi. Föreningens syfte är att bevaka studenternas intressen samt att stimulera till politisk och ekonomisk debatt vid Lunds universitet.

LUPEFs webbplats

Utrikespolitiska föreningen (UPF)/The Association of Foreign Affairs Lund

The core activities of the Association have remained the same: current foreign political issues have been debated in lectures, seminars, discussion nights and study circles. Members have visited foreign countries, made study trips within Sweden, and hosted parties and formal dinners. Since 1935, almost all Swedish Foreign Ministers have given lectures for the association.

UPFs webbplats

Föreningen för Freds- och Konfliktvetenskap (FFK)

Föreningen för Freds- och Konfliktvetenskap (FFK) vid Lunds universitet är en religiöst och politiskt obunden programförening. FFK syftar till att stärka samhörighet, nätverkande och kunskap bland freds- och konfliktstudenter vid Lunds universitet. FFK är en ideell förening och riktar sig till studenter som antingen studerar kandidatprogrammet eller fristående kurser i freds- och konfliktvetenskap.

FFK startades av studenter hösten 2023 för att stärka samhörighet, nätverkande och kunskap bland de som läser program eller fristående kurser inom freds- och konfliktvetenskap vid Lunds Universitet. Föreningen bjuder in till sin första kickoff inför vårterminen 2024. Kickoffen hålls 11-13 januari. För anmälan och betalning, se formulär nedan och mer information.

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig. 

Riktlinjer vid klagomål på utbildning (pdf, 2,62 MB, nytt fönster)