Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsgruppen Politisk psykologi

Samlar forskare inom det interdisciplinära fältet Politisk psykologi

Forskningsgruppen har en mängd olika intressen som utforskas utifrån ett politiskt psykologiperspektiv, t ex identitetskonflikter, extrema grupper och rörelser, politiskt deltagande och proteströrelser. Forskarna inom gruppen använder sig av varierade metodologiska angreppssätt som sträcker sig från experimentella studier till kvalitativa intervjuer, diskursanalys och narrativ metod.

Denna grupp har till syfte att samla forskare från såväl statsvetenskapliga som psykologiska institutioner för att främja och utveckla forskningsrelaterade aktiviteter inom det interdisciplinära fältet Politisk Psykologi.

Forskningsgruppen har som mål att bygga upp ett Europeiskt Centrum för Politisk Psykologi med syfte att skapa en aktiv och innovativ forskningsmiljö där olika teoretiska och praktiska tillämpningar av politisk psykologi kan utvecklas.

De senaste åren har mycket av detta arbete redan påbörjats genom de många seminarieserier, konferenser och workshops som ägt rum i gruppens regi. Ett signifikant resultat av detta arbete är det faktum att forskargruppen nu är redaktörer för den högt rankade internationella tidskriften Political Psychology.

En rad sammankomster för att stödja och utveckla intellektuella samtal och diskussioner inom ämnet är således redan planerade och alla är varmt välkomna att ta del av de seminarier, workshops och konferenser som forskargruppen arrangerar.

Catarina Kinnvall
E-post: catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se (catarina[dot]kinnvall[at]svet[dot]lu[dot]se)

Från statsvetenskapliga institutionen:

Från Psykologiska institutionen:

  • Bäckström, Martin (martin [dot] backstrom [at] psy [dot] lu [dot] se)
  • Holmberg, Robert (robert [dot] holmberg [at] psy [dot] lu.s)
  • Kemdal Pho, Anna (anna [dot] kemdal_pho [at] psy [dot] lu [dot] se)
  • Knapton, Holly (holly [dot] knapton [at] psy [dot] lu [dot] se)
  • Lindqvist, Anna (anna [dot] lindqvist [at] psy [dot] lu [dot] se)
  • Lundberg, Tove (tove [dot] lundberg [at] psy [dot] lu [dot] se)
  • Sarwar, Farhan (farhan [dot] sarwar [at] psy [dot] lu [dot] se)
  • Sikström, Sverker (sverker [dot] sikstrom [at] psy [dot] lu [dot] se)
  • Wolgast, Sima (sima [dot] wolgast [at] psy [dot] lu [dot] se)

Från Sociologiska institutionen:

Hannerz, Erik (erik [dot] hannerz [at] soc [dot] lu [dot] se)

Från Lucsus:

Strandberg, Thomas (thomas [dot] strandberg [at] lucs [dot] lu [dot] se)

Från Göteborgs universitet

Sohlberg, Jacob (jacob [dot] sohlberg [at] gu [dot] se)

Post-doc i Israel men knuten till psykologiinstitutionen i Lund:

Kahn, Dennis (dennis [dot] t [dot] kahn [at] gmail [dot] com)