Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning

Vår utbildning är knuten till den senaste forskningen

En del av våra fristående kurser ges inte varje termin därför att de är knutna till ett visst forskningsprojekt, som våra lärare är involverade i. Detta tycker vi ger dig som student ett spännande och aktuellt utbud av kurser, helt uppdaterade med den senaste forskningen!
 

Vi vill ge dig förmåga att analysera politiska företeelser i en föränderlig värld!

Viktig information

Bästa student vid Statsvetenskapliga institutionen,

Vänligen respektera de råd och rekommendationer som anges på Lunds universitets webbplats och håll dig uppdaterad om utvecklingen.

Information till dig som student om Covid-19 (på lu.se)

Tack för er förståelse!

Vänliga hälsningar

Björn Badersten
Prefekt, Statsvetenskapliga institutionen

Kopplingen mellan politik och ekonomi har blivit alltmer påtaglig i samhället, samtidigt som politiskt beslutsfattande på skilda nivåer - lokal, regional, nationell och internationell - har blivit mer sammanflätat.

På Statsvetenskapliga institutionen vill vi belysa samhällets ökade komplexitet i våra olika kurser. Samtidigt är de klassiska frågorna viktiga utgångspunkter för den statsvetenskapliga analysen av politik - frågor om makt, demokrati, konflikt och samverkan.

Vad kan du jobba med?

Utbildningen i statsvetenskap kan ses som en bas i en mängd olika yrken utan att vara snävt inriktad mot något eller några specifika yrken.

Arbete inom förvaltning, organisationer, journalistik, utbildning eller internationell verksamhet är exempel på yrkesverksamheter där statsvetenskap är en viktig del.

Läs tidigare studenters berättelser om var de har fått jobb på våra alumnsidor