Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

European Governance

STVP30 – European Governance (15 högskolepoäng). Avancerad kurs i statsvetenskap. Hösttermin.

Kursen ges på engelska.

Syftet med kursen är (a) att förmedla en teoribaserad förståelse av europeisk styrning, det vill säga EU:s politiska system och dess processer för beslutsfattande och (b) att uppmuntra till oberoende djupgående analys av aktuella nyckelfrågor i europeisk styrning.

Kursen är uppdelad i två delar: en översikt över kursens övergripande teman, och en studie av ett visst ämne, relaterat till studentens eget intresse inom kursens teman. Kursen presenterar och undersöker fyra teman:

  1. Utvecklingen av det europeiska projektet
  2. Drivkrafterna i det europeiska styret, utarbetandet av teorier om europeisk integration samt motstridiga värderingar i europeisk styrning och medling av kanaler för intresse
  3. EU:s institutioner och hur beslutsmaskineriet fungerar, med inriktning på den verkställande, lagstiftande och rättsliga politiken
  4. Systemets produktion i form av marknader, pengar och reglering; utvidgning, rättsliga och inrikes frågor.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.


Ta reda på mer!

Det årliga förhandlingsspelet och rollspelet är en del av kursen European Governance, foto.
Det årliga förhandlingsspelet och rollspelet är en del av kursen European Governance inom den första terminen av Lunds långvariga och mycket framgångsrika Masters in European Affairs (MEA).

Här kan du läsa en artikel om hösten 2023 års förhandlingsspel: 

Europeiska rådets förhandlingar en framgång för masterstudenter i Lund | Statsvetenskapliga institutionen