Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

European Governance

STVP30 – European Governance (15 högskolepoäng). Avancerad kurs i statsvetenskap. Hösttermin.

Kursen ges på engelska.

Syftet med kursen är (a) att förmedla en teoribaserad förståelse av europeisk styrning, det vill säga EU:s politiska system och dess processer för beslutsfattande och (b) att uppmuntra till oberoende djupgående analys av aktuella nyckelfrågor i europeisk styrning.

 Kursen är uppdelad i två delar: en översikt över kursens övergripande teman, och en studie av ett visst ämne, relaterat till studentens eget intresse inom kursens teman. Kursen presenterar och undersöker fyra teman:

  1. Utvecklingen av det europeiska projektet
  2. Drivkrafterna i det europeiska styret, utarbetandet av teorier om europeisk integration samt motstridiga värderingar i europeisk styrning och medling av kanaler för intresse
  3. EU:s institutioner och hur beslutsmaskineriet fungerar, med inriktning på den verkställande, lagstiftande och rättsliga politiken
  4. Systemets produktion i form av marknader, pengar och reglering; utvidgning, rättsliga och inrikes frågor..

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.