Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Policyprocesser - aktörer, drivkrafter och konsekvenser

Avancerad kurs. 15 hp. Statsvetenskap. Vårtermin. (Hösttermin på engelska).

STVN10- Policyprocesser - aktörer, drivkrafter och konsekvenser (15 högskolepoäng)

Höstterminens kurs presenteras på vår engelska webbplats

Kursen handlar om hur offentlig politik kommer till. En centralt inslag är att visa att policyprocessen i många avseenden skiljer sig åt mellan olika typer av policyområden. 

Kursens teoretiska inslag tar fasta på samspelet mellan förhållanden på tre olika analysnivåer: normer, institutioner och aktörer. Å ena sidan uppmärksammas aktörernas beslutsfattande, styrningsförsök och ambitioner att utöva inflytande. Å andra sidan uppmärksammas hur normer och institutioner såväl begränsar som möjliggör aktörernas agerande. 

Två analytiska problem betonas särskilt i kursen: 

  1. Hur kan styrning ske inom offentlig politik? Här uppmärksammas olika beslutsmodeller och styrningsinstrument.
  2. Hur kan demokrati och makt utövas? 

Båda dessa perspektiv förutsätter insikter i skilda metodologiska utgångspunkter. I kursen behandlas således olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt i forskningen om policyprocesser.

Kursens empiriska och mer praktiskt orienterade innehåll baseras på ett antal fallstudier. I dessa behandlas policyprocesser på skilda politikområden, t ex utrikespolitik, infrastrukturprojekt, välfärdsreformer osv. Vidare uppmärksammas under kursen det informella inslaget i policyprocesser, bl a genom att beslutsfattare bjuds in som gästföreläsare.