Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Policyprocesser – aktörer, drivkrafter och konsekvenser

STVN10 – Policyprocesser – aktörer, drivkrafter och konsekvenser (15 högskolepoäng). Avancerad kurs i statsvetenskap. Vårtermin.

Kursen handlar om hur offentlig politik kommer till. En centralt inslag är att visa att policyprocessen i många avseenden skiljer sig åt mellan olika typer av policyområden. 

Kursens teoretiska inslag tar fasta på samspelet mellan förhållanden på tre olika analysnivåer: normer, institutioner och aktörer. Å ena sidan uppmärksammas aktörernas beslutsfattande, styrningsförsök och ambitioner att utöva inflytande. Å andra sidan uppmärksammas hur normer och institutioner såväl begränsar som möjliggör aktörernas agerande. 

Två analytiska problem betonas särskilt i kursen: 

  1. Hur kan styrning ske inom offentlig politik? Här uppmärksammas olika beslutsmodeller och styrningsinstrument.
  2. Hur kan demokrati och makt utövas? 

Båda dessa perspektiv förutsätter insikter i skilda metodologiska utgångspunkter. I kursen behandlas således olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt i forskningen om policyprocesser.

Kursens empiriska och mer praktiskt orienterade innehåll baseras på ett antal fallstudier. I dessa behandlas policyprocesser på skilda politikområden, t ex utrikespolitik, infrastrukturprojekt, välfärdsreformer osv. Vidare uppmärksammas under kursen det informella inslaget i policyprocesser, bland annat genom att beslutsfattare bjuds in som gästföreläsare.

Litteratur (pdf, nytt fönster)
Kursplan (pdf, nytt fönster)

Kurs på engelska

Kursen STVN10 – Policyprocesser: aktörer, drivkrafter och konsekvenser" ges under vårterminer och har undervisningsspråket svenska. Under höstterminer erbjuder vi kursen STVN22 – Policy-making Processes: Actors, Causes and Consequences" som är en snarlik kurs fast med undervisningsspråk engelska (observera att kurserna har olika kurskoder).

Läs mer om den engelska kursen på vår engelska webbplats