Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Underrättelseanalys

Underrättelseverksamhet i olika former har kommit att spela en alltmer framträdande roll i internationella relationer, krishantering, affärsverksamhet och brottsbekämpning.

Men verksamheten är samtidigt djupt problematisk både ur ett människorätts- och ett demokratiperspektiv. Vem skall vakta väktarna? är en lika återkommande som svårbesvarad fråga.

Underrättelseanalys är beteckning på själva kunskapsproduktionen i ett underrättelsesystem och har utvecklats som en huvudsakligen erfarenhetsbaserad verksamhet. Inlån av vetenskapliga metoder och synsätt från skilda discipliner är betydande, samtidigt som verksamhetens speciella karaktär begränsat diskussion kring metodanvändning och metodutveckling.

Det akademiska ämnet underrättelseanalys är inriktat på att studera både denna metodutveckling och betydelsen av underrättelseområdets kunskapsproduktion i ett bredare samhälleligt perspektiv. Ämnet utgör en viktig del av fältet Intelligence Studies (Underrättelsestudier) men har en tydligare koppling till andra tillämpade forskningsfält som framtidsstudier, miljö- och klimatforskning och konfliktvetenskap.

Utbildning i underrättelseanalys

Målet med utbildning i underrättelseanalys är att ge grundläggande kunskap om och problematisera underrättelseområdet och förmedla och öva färdighet i det specifika analytiska arbetet.

Kurser som ges inom ramen för underrättelseanalys:

Forskning i underrättelseanalys

Medarbetare

Personal knutna till ämnet underrättelseanalys

Sidansvarig:

Kontakt

Wilhelm Agrell
Professor
Telefon: 046-222 46 18
E-post: wilhelm [dot] agrell [at] svet [dot] lu [dot] se
 

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten