Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap

Grattis till din programplats och välkommen till grundkursen i freds- och konflitkvetenskap (FKVA13)

Vi är glada att kunna välkomna dig till Statsvetenskapliga institutionen och Kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet. Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Obligatoriskt introduktionsmöte

Terminen börjar med ett obliga­toriskt introduktionsmöte måndag den 2 september kl. 10:15–12:00 i hus Eden, sal 236.

OBS! Om du uteblir från intro­duktionsmötet, och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats. Detta gäller även om du webbregistrerat dig.

Hitta till Eden där introduktionsmötet hålls

Webbregistrering

Det är viktigt att du webbregistrerar dig för att du inte ska förlora din studieplats.

Datum och instruktioner för webbregistrering

Schema och undervisning

Det är undervisning cirka 4 gånger i veckan under första delkursen. En del undervisning är obligatorisk. Vi kommer att berätta mer om kursupplägget och undervisningsformerna vid introduktionsmötet.

Sök fram ditt schema i TimeEdit

Kursplan och litteraturlista

Utbildningsplanen och kursplanerna är de juridiskt giltiga dokument som styr innehållet i din utbildning. Litteraturlista är en förteckning över det material som kommer att examineras under kursen. Kurslitteraturen är inte alltid på svenska, utan förekommer även på engelska.

För att kunna tillgodogöra dig studierna på bästa sätt rekommenderar vi att du skaffar kurslitteraturen till första delkursen och ”bläddrar lite i böckerna” före kursstart. Tiden går fort och förutsättningarna för att klara studierna på ett tillfredsställande sätt är att delta i all undervisning och studera aktivt från kursens början. Det är därför viktigt att du har tillgång till litteraturen (finns även att låna på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek). 

Kursens innehåll samt länkar till kursplan och litteraturlista 

Se om din kurslitteratur finns tillgänglig för utlåning på Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks webbplats

Lärplattformen Canvas

I Canvas kommer du som registrerad student att kunna hitta relevant information om kursen, ditt aktuella schema, lämna in examinationsuppgifter men även kommunicera med lärare och med kurskamrater. Efter att din programregistrering är klar så kommer du även få tillgång till en särskild programsida för kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap. Efter din webbregistrering sker en viss fördröjning från det att du registrerar dig till att du får åtkomst till din program- och kurssida i Canvas.

Till lärplattformen Canvas

Till dig som är antagen till programmets senare delar

Glöm inte att tacka ja både till programmet och till den fristående kursen samt dina eventuella reservalternativ. Oavsett om du är reservplacerad eller inte ska du tacka ja då en programantagning inte garanterar en plats på den fristående kurs(er) du har sökt som första kurs inom programmet. 

Du som är antagen till programmets senare delar behöver inte närvara vid programmets introduktionsmöte men du är skyldig att meddela oss att du ämnar ta din programplats i anspråk senast fredag 6 september kl. 14:00. Du behöver dock närvara vid introduktionsmötena för de enskilda kurserna som utbildningsansvariga institutioner kallar till, annars riskerar du att förlora din utbildningsplats. 

Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.

Välkommen!

Isabel Bramsen   
Ämnesföreståndare                    

Lidija Lindoff, Daniel Alfons och Mats Janér
Studievägledare

Kontakta studievägledningen

Lidija Lindoff, rum: 231 B
Telefontid: Tisdagar och
onsdagar kl. 10–12 
Telefon: 046-222 89 38

Mats Janér, rum: 233
Telefontid: Tisdagar och
torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 80 48

Daniel Alfons, rum: 232
Telefontid: Torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 89 50

Boka gärna tid med oss! 
E-post:
studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]svet[dot]lu[dot]se)

Här kan du läsa mer om vad studievägledarna kan hjälpa dig med!

Bostadsutlottning

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se