Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utrikes- och säkerhetspolitisk analys

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). 7,5 högskolepoäng.

Hur kan vi förklara staters utrikespolitiska agerande? Kursen behandlar det vetenskapliga studiet av utrikes- och säkerhetspolitik med särskild inriktning mot utrikespolitik.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05


Kursens innehåll

Inledningsvis karakteriseras utrikes- och säkerhetspolitisk analys i relation till det traditionella studiet av internationell politik. Därefter introduceras ett antal teoribildningar som utvecklas för att analysera utrikes- och säkerhetspolitiskt beslutsfattande på olika analysnivåer. Avslutningsvis behandlas ett antal perspektiv på säkerhet, hot och hotade aktörer. De metodologiska och analytiska resonemangen illustreras och exemplifieras med centrala exempel från samtida utrikespolitiska händelser. 

Litteratur (pdf, nytt fönster)
Kursplan (pdf, nytt fönster)