Bibliotek

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (Sambib) är ditt fakultetsbibliotek om du studerar eller forskar hos oss på Statsvetenskapliga institutionen.

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.

Kort om biblioteken

På biblioteken kan du hitta, låna och läsa kurs- och referenslitteratur, tidskrifter och databaser inom samhällsvetenskap. Du kan dessutom få hjälp att söka vetenskapligt material och hantera dina referenser. Biblioteket tillhandhåller kurser i informationshantering och särskild service till dig med lässvårigheter. På biblioteket finns läsplatser, datorarbetsplatser och grupprum till ditt förfogande.

Du hittar all information om bibliotekens verksamhet på respektive biblioteks hemsida.

Läs mer på bibliotekets webbplats sambib.lu.se

Kontakta biblioteket

Telefon: 046-222 09 90

E-post: info [at] sambib [dot] lu [dot] se
 

Kontaktbibliotekare

Statsvetenskapliga institutionen har en kontaktbibliotekare, Mikael Törner, som du lättast når via mail eller telefon.

Kontaktuppgifter samt länkar till olika informationsresurser inom dina ämnen hittar du i ämnesguiden: http://libguides.lub.lu.se/politicalscience