Foto av Maaria

Maria Strömvik

Universitetslektor

Foto av Maaria

Inledning: Kommunen i EU

Författare

  • Stig Montin
  • Dalia Mukhtar-Landgren
  • Maria Strömvik

Ämne

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0039-0747