Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationella möjligheter

Ett internationellt utbyte ger dig nya erfarenheter, språkkunskaper och kontakter.

A man standing on an airport. Photo.

Utbytesstudier

Som student hos oss har du många möjligheter att åka på utbytesstudier vid utländska universitet. Att studera en eller två terminer utomlands är ett bra sätt att skaffa sig nya erfarenheter, träna språkkunskaper och bygga upp kontakter. Dina utbytesstudier kan tillgodoräknas i din examen och behöver alltså inte innebära att studietiden förlängs. Men det är mycket som måste ordnas innan du kan åka iväg. Om du är intresserad av utbytesstudier bör du alltså börja planera för det i god tid.

Vem kan söka utbytesstudier?

Ämnesspecifika utbyten

Vi har ett stort antal ämnesspecifika utbytesplatser vid europeiska universitet. Dessa utbytesplatser kan sökas av dig som vid avresan studerat minst ett helt läsår, varav minst en termin vid Statsvetenskapliga institutionen (Statsvetenskap/Freds- och konfliktvetenskap), samt är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet. Vi rekommenderar att du vid avresan studerat 60 hp inom ditt huvudområde, för att vara behörig till fler kurser på det mottagande universitetet. Ytterligare behörighetskrav kan tillkomma för det specifika avtalet.

Universitetsgemensamma utbyten

Därutöver finns det universitetsgemensamma utbytesplatser (främst utomeuropeiska universitet). Dessa utbytesplatser söker du i konkurrens med alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Behörig är den som vid ansökningstillfället har avklarat minst 30 högskolepoäng samt är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet (eller har beviljats studieuppehåll från program vid Lunds universitet).

Språkkrav

För att bli antagen krävs att du har erforderliga språkkunskaper i aktuellt undervisningsspråk eller vid anmodan kan uppvisa en plan för hur sådana språkkunskaper skall inhämtas före tiden för utresan.

Mer information om internationellt utbyte, var du kan åka och hur du ansöker hittar du på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Som Lundastudent kan du söka Crafoordska stiftelsens resestipendium oavsett vilken fakultet du tillhör.

Vistelsens längd avgör vilket stipendiebelopp du kan ansöka om.

Stipendium kan sökas för följande aktiviteter:

  • datainsamling för examensarbete
  • klinisk placering
  • verksamhetsförlagd utbildning
  • praktik
  • utbytesstudier.

Läs mer på Crafoordska stiftelsens resestipendium | Lunds universitet

Kontakt

Har du frågor angående utbytesstudier? Kontakta internationella kontoret.

E-post: outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se (outgoing[at]sam[dot]lu[dot]se)

Läs om studenter på utbyte

Två studenter som läser freds- och konfliktvetenskap har gjort sin praktik i en fredsby i Israel. 

Läs om deras erfarenheter i tidningen Lundagård