Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Internationella möjligheter

Nya erfarenheter, språkkunskaper och kontakter!

En karta på nedre delen av Skåne.

Utbytesstudier

Som student hos oss har du många möjligheter att åka på utbytesstudier vid utländska universitet. Att studera en eller två terminer utomlands är ett bra sätt att skaffa sig nya erfarenheter, träna språkkunskaper och bygga upp kontakter. Dina utbytesstudier kan tillgodoräknas i din examen och behöver alltså inte innebära att studietiden förlängs. Men det är mycket som måste ordnas innan du kan åka iväg. Om du är intresserad av utbytesstudier bör du alltså börja planera för det i god tid.

Vem kan söka utbytesstudier?


Ämnesspecifika utbyten:
Vi har ett stort antal ämnesspecifika utbytesplatser vid europeiska universitet. Dessa utbytesplatser kan sökas av dig som vid avresan studerat minst ett helt läsår, varav minst en termin vid Statsvetenskapliga institutionen (Statsvetenskap/Freds- och konfliktvetenskap), samt är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet. Vi rekommenderar att du vid avresan studerat 60 hp inom ditt huvudområde, för att vara behörig till fler kurser på det mottagande universitetet. Ytterligare behörighetskrav kan tillkomma för det specifika avtalet.

Universitetsgemensamma utbyten:
Därutöver finns det universitetsgemensamma utbytesplatser (främst utomeuropeiska universitet). Dessa utbytesplatser söker du i konkurrens med alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Behörig är den som vid ansökningstillfället har avklarat minst 30 högskolepoäng samt är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet (eller har beviljats studieuppehåll från program vid Lunds universitet).

Språkkrav:
För att bli antagen krävs att du har erforderliga språkkunskaper i aktuellt undervisningsspråk eller vid anmodan kan uppvisa en plan för hur sådana språkkunskaper skall inhämtas före tiden för utresan.

Mer information om internationellt utbyte, var du kan åka och hur du ansöker hittar du på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats

Minor Field Studies (MFS)

Sidas Minor Field Study (MFS)-stipendium ger dig som student vid ett svenska universitet och högskola möjligheten att under minst 8 veckor göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland som en del av ett examensarbete.

Läs mer om Minor Field Studies på Lunds universitets centrala webbplats lu.se/studera

Ska du skriva uppsats i statsvetenskap?

Du som ska skriva uppsats i statsvetenskap och planerar att söka MFS ska senast 10 dagar före deadline (och gärna betydligt tidigare) maila ett utkast till projektbeskrivning till statsvetenskapliga institutionenens MFS-ansvarige (catia [dot] gregoratti [at] svet [dot] lu [dot] se). MFS-ansvarig kommer att fungera som preliminär handledare och gör en bedömning av den planerade studiens lämplighet (genomförbarhet och statsvetenskapliga relevans). Sökande får feedback på projektutkastet samt det intyg som krävs för ansökan.

Sidansvarig:

Internationella kontoret

E-post: outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se

Postadress: Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,
Box 117, 221 00 Lund

Besöksadress: Sandgatan 13A, byggnad Gamla Kirurgen, 223 50 Lund (karta)
 

Kontakt utbytesstudier

Katarina Follin
Telefon: 046-222 72 04

Besökstider: tisdag 10:00-12:00,
Rum 142, vån 1 i byggnad Gamla Kirurgen

Lina Jönsson
Telefon: 046-222 48 43

Besökstider: onsdag 13:00-15:00
Rum 142, vån 1 i byggnad Gamla Kirurgen

Andjela Milovanovic
Telefon046-222 48 31

Besökstider: torsdag 9:00-11:00
Rum 142, vån 1 i byggnad Gamla Kirurgen
 

Kontakt MFS

Frågor kring statsvetenskapliga MFS-uppsatser besvaras av: 

Catia Gregoratti
Telefon: 046-222 45 10
E-post: catia [dot] gregoratti [at] svet [dot] lu [dot] se

Anders Uhlin 
Telefon: 046-222 89 53
E-post: anders [dot] uhlin [at] svet [dot] lu [dot] se
 

Läs om studenter på utbyte

Två studenter som läser freds- och konfliktvetenskap har gjort sin praktik i en fredsby i Israel. 

Läs om deras erfarenheter i tidningen Lundagård

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten