Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationella möjligheter

Ett internationellt utbyte ger dig nya erfarenheter, språkkunskaper och kontakter.

A man standing on an airport. Photo.

Utbytesstudier

Som student hos oss har du många möjligheter att åka på utbytesstudier vid utländska universitet. Att studera en eller två terminer utomlands är ett bra sätt att skaffa sig nya erfarenheter, träna språkkunskaper och bygga upp kontakter. Dina utbytesstudier kan tillgodoräknas i din examen och behöver alltså inte innebära att studietiden förlängs. Men det är mycket som måste ordnas innan du kan åka iväg. Om du är intresserad av utbytesstudier bör du alltså börja planera för det i god tid.

Vem kan söka utbytesstudier?

Ämnesspecifika utbyten

Vi har ett stort antal ämnesspecifika utbytesplatser vid europeiska universitet. Dessa utbytesplatser kan sökas av dig som vid avresan studerat minst ett helt läsår, varav minst en termin vid Statsvetenskapliga institutionen (Statsvetenskap/Freds- och konfliktvetenskap), samt är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet. Vi rekommenderar att du vid avresan studerat 60 hp inom ditt huvudområde, för att vara behörig till fler kurser på det mottagande universitetet. Ytterligare behörighetskrav kan tillkomma för det specifika avtalet.

Universitetsgemensamma utbyten

Därutöver finns det universitetsgemensamma utbytesplatser (främst utomeuropeiska universitet). Dessa utbytesplatser söker du i konkurrens med alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Behörig är den som vid ansökningstillfället har avklarat minst 30 högskolepoäng samt är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet (eller har beviljats studieuppehåll från program vid Lunds universitet).

Språkkrav

För att bli antagen krävs att du har erforderliga språkkunskaper i aktuellt undervisningsspråk eller vid anmodan kan uppvisa en plan för hur sådana språkkunskaper skall inhämtas före tiden för utresan.

Mer information om internationellt utbyte, var du kan åka och hur du ansöker hittar du på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats

Minor Field Studies (MFS)

Sidas Minor Field Study (MFS)-stipendium ger dig som student vid ett svenska universitet och högskola möjligheten att under minst 8 veckor göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland som en del av ett examensarbete.

Läs mer om Minor Field Studies på Lunds universitets centrala webbplats lu.se/studera

Ska du skriva uppsats i statsvetenskap?

Du som ska skriva uppsats i statsvetenskap och planerar att söka MFS ska senast 10 dagar före deadline (och gärna betydligt tidigare) maila ett utkast till projektbeskrivning till statsvetenskapliga institutionens MFS-ansvarige (catia [dot] gregoratti [at] svet [dot] lu [dot] se). MFS-ansvarig kommer att fungera som preliminär handledare och gör en bedömning av den planerade studiens lämplighet (genomförbarhet och statsvetenskapliga relevans). Sökande får feedback på projektutkastet samt det intyg som krävs för ansökan.

Kontakt

Har du frågor angående utbytesstudier? Kontakta internationella kontoret.

E-post: outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se

Kontakt MFS

Frågor kring statsvetenskapliga MFS-uppsatser besvaras av: 

Catia Gregoratti
Telefon: 046-222 45 10
E-post: catia [dot] gregoratti [at] svet [dot] lu [dot] se

Anders Uhlin 
Telefon: 046-222 89 53
E-post: anders [dot] uhlin [at] svet [dot] lu [dot] se
 

Läs om studenter på utbyte

Två studenter som läser freds- och konfliktvetenskap har gjort sin praktik i en fredsby i Israel. 

Läs om deras erfarenheter i tidningen Lundagård