Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

European Integration

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). 7,5 högskolepoäng.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter som söker direkt via kurskoden STVC70.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05


Kursens innehåll

Kursen behandlar utvecklingen av den europeiska integrationsprocessen över tid. Den tar upp teoretiska traditioner för att förklara och förstå integrationsprocessen på ett övergripande plan, liksom mer specifika policyprocesser inom den Europeiska Unionen (EU).

EU relateras till andra politiska enheter, såsom stater och mellanstatliga institutioner, i syfte att belysa skillnader och likheter, och därmed det unika i EU-projektet. Kursen ger också en överblick av hur EU påverkar medlemsländerna. Kursen behandlar även den roll som politiska partier och den allmänna opinionen spelar för integrationsprocessen, både medlemsstatsnivå och europeisk nivå.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Kursplan och litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats:

European Integration | Department of Political Science (lu.se)