Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs – Alternativa teorikurser

Alternativa teorikurser för Delkurs 1 av FKVK02 – Kandidatkurs i freds- och konfliktvetenskap.

Nedan listas alla alternativa teorikurser i kandidatkursen i freds- och konfliktvetenskap. Observera att alla kurser nedan inte ges vid varje kursomgång.

Information om Alternativa teorikurser för våren 2024

Alla alternativa teorikurser:


Diplomati, förhandling, medling

(FKVC31 – Diplomacy, negotiation and mediation)

Diplomati kan ses som samspelet mellan teori och praktik i internationella relationer. Denna delkurs introducerar och analyserar olika begrepp och teoribildningar om den diplomatiska praktiken, förhandling och medling. Kursen ges på engelska.

Läs mer om delkursen på vår engelska webbplats


Fred i det tjugoförsta århundradet: kritiska perspektiv på våld, rättvisa och fred

(FKVC35 – Peace in the 21st Century: Critical Debates on Violence, Justice, and Peace)

Kursen tar upp några av det nya millenniets utmaningar, såsom rasism och miljöförstöring, utifrån perspektiv kopplade till freds- och konfliktstudier. Utifrån kritiska teorier såsom de-koloniala och feministiska perspektiv, behandlar kursen nyckelbegrepp och teorier relaterade till fred, våld och rättvisa. Kursen ges på engelska.

Läs mer om delkursen på vår engelska webbplats


Internationell etik, rättvisa och krig

(FKVC34 – International Ethics, Justice and War)

Krig och konflikter är historiskt förknippade med etiska diskussioner om rättvisa och rättfärdighet. Denna delkurs introducerar teorier och metoder för en utvecklad förståelse för internationell etik, rättvisa och krig. Kursen ges på engelska.

Läs mer om delkursen på vår engelska webbplats


Internationell straffrätt: när rätten möter politiken

(FKVC36 – International Criminal Justice: When Law meets Politics)

I kursen kommer du att introduceras till debatter om internationell straffrätt och rättvisa. Bland annat kommer du att upptäcka och förstå det internationella rättssystemets skörhet, dess samspel med global, regional och lokal politik, samt de praktiska utmaningarna för att upprätthålla internationell rättvisa i en värld av stater med olika intressen. Kursen ges på engelska.

Läs mer om delkursen på vår engelska webbplats