Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krig och fred i en föränderlig värld

STVN13 – War and Peace in a World in Transition (15 högskolepoäng). Avancerad kurs i statsvetenskap. Vårtermin.

Kursen ges på engelska.

Kursens övergripande mål är att ge en teoretisk och empirisk orientering av olika förklaringar och analyser av samtida krig och försök att uppnå en fredligare värld. Kursen belyser teoretiskt hur krig som institution omvandlas och vilka konsekvenser denna förändring får för krigföring, säkerhet och fredsfrämjande insatser i olika delar av världen.

Olika teoretiska perspektiv diskuteras och utvärderas. Särskild vikt läggs vid samspelet mellan normativa antaganden om krig och fred och hur dessa idéer påverkar frågor, såsom legitimitet, rättvisa och säkerhet.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.