Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

The Politics of Climate Change

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). 7,5 högskolepoäng.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter som söker direkt via kurskoden STVC72.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05


Kursens innehåll

Klimatförändringar har vuxit fram som en av de centrala politiska frågorna under 2000-talet. Det som började som vetenskapliga undersökningar på artonhundratalet, och sedan blev ett slagfält för mellanstatliga förhandlingar under 1990-talet, är nu något som genomsyrar hela den sociala och politiska världen. I den här kursen betraktas inte klimatförändringar som en ”enskild politisk fråga” utan som ett grundläggande villkor för olika ekonomiska, sociala och politiska system.

Kursen utforskar klimatförändringens politik i en rad olika sammanhang, såsom FN, staten och staden, till utformningen av infrastruktursystem och en förändring av sociala och kulturella sedvänjor. Det innebär ett närmare engagemang med sådant som offentliga och privata planer för minskade koldioxidutsläpp, urbana system för elektriska transporter, det klimatsmarta hemmet, den koldioxidmedvetna individen och begreppet klimatflyktingar. Dessa förhållanden undersöks med begrepp och teoretiska perspektiv från olika områden inom statsvetenskap, bland annat internationella relationer, policystudier, jämförande politik och kritisk social och politisk teori. Genom fältarbete och metoder för autentisering bidrar kursen till att utveckla en förståelse för hur klimatförändring kan leda till nya perspektiv på centrala statsvetenskapliga studieobjekt som makt, demokrati, auktoritet och social förändring.

Kursplan och litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats:

The Politics of Climate Change | Department of Political Science (lu.se)