Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Politisk ordning i tid och rum

STVP20 – Politisk ordning i tid och rum (15 högskolepoäng). Avancerad kurs i statsvetenskap. Hösttermin.

Kursen introducerar inledningsvis ordningens problem historiskt-sociologiskt och filosofiskt. Ett andra, mer omfattande moment, utgör en provkarta på hur ordningens problem behandlats i politiskt tänkande och skilda teorier. Många av dessa teman återkommer, i fördjupad form, på övriga kurser inom den statsvetenskapliga inriktningen på avancerad nivå.

Syftet med det här momentet är att ge en bred översikt över det tankearbete som lagts ner på ordningens problem genom tiderna. Vidare ger momentet en introduktion till hur statsvetenskapen kan studera analytiska och/eller historiska idétraditioner. 

Bland teman kan nämnas:

  • Politiska tänkare om ordningens problem
  • Institutioner och institutionsbyggande
  • Informella maktordningar
  • Hur vidmakthålls ordning?

Ett tredje moment diskuterar ordningskonstruktioner systematiskt utifrån temporala perspektiv. Här behandlas dels teoretiska perspektiv på förändring och kontinuitet, och dels tidsbegrepp och temporala metaforer. Ett fjärde moment diskuterar spatiala perspektiv såsom centrum och periferi, globalisering, regionalisering respektive federalism.

Litteratur (pdf, nytt fönster)
Kursplan (pdf, nytt fönster)