Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumn: Shafagh Elhami - Från Lund till Regeringskansliet!

Vad arbetar du med idag?

- Idag är jag anställd på Regeringskansliet där jag arbetar som hot- och riskhandläggare på Kansliet för krishantering vid Justitiedepartementet. På kansliet samordnar vi regeringens och Regeringskansliets arbete med beredskap och krishanteringsfrågor. Mina arbetsuppgifter innefattar bland annat att tidigt fånga upp händelser som skulle kunna föranleda krishantering för regeringen. Min portfölj är kritisk infrastruktur och konfliktområden där jag följer frågor som kan påverka svenskar och svenska intressen i Sverige och utomlands.

Varför valde du att läsa statsvetenskap?

- Jag var språk- och samhällsintresserad och ville dessutom läsa en utbildning där man fick lära sig att skriva. Det stod mellan journalistik och statsvetenskap, men jag valde Politices kandidatprogram då det var mer av en generalistutbildning där man fick bredare kunskap i allt från statsvetenskap till statistik och juridik. Av alla ämnen tyckte jag ändå att statsvetenskap var roligast. Jag valde därför att fortsätta min master inom det statsvetenskapliga fältet, fast med internationell EU-inriktning. 

Vad tycker du om din utbildning? 

- Jag är jättenöjd med både min kandidat- och masterutbildning då jag utöver all kunskap och den sociala biten har fått bra verktyg inför arbetslivet. 

Vad har du haft mest nytta av? 

- Det jag har haft mest nytta av är att vi fick skriva så mycket, allt från hemtentor till stora individuella uppsatser. På myndigheter är det en stor fördel att ha erfarenhet av att skriva, och det är framför allt viktigt att kunna skriva korrekt och på bra svenska. Att undervisningsspråket på mastern var på engelska har också gett mig en fördel i yrkeslivet. 

- Jag har även haft nytta av den praktik jag gjorde under min utbildning och min masteruppsats. En anledning till att jag ens fick mitt första jobb efter studierna (på enheten för trygg energiförsörjning på Energimyndigheten) var att jag hade arbetslivserfarenhet från min praktik på Sveriges ständiga representation vid EU och att jag hade skrivit min masteruppsats om ett för jobbet relevant ämne.

Bild på Shafagh

Namn: Shafagh Elhami

Utbildning: Politices kandidatprogram och masterprogrammet European Affairs.

Nuvarande arbete: Hot- och riskhandläggare på Kansliet för krishantering vid Justitiedepartementet, Regeringskansliet