Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap

På denna sida kan du hitta information om statsvetenskap, om den utbildning och forskning som bedrivs inom ämnet, samt information om de medarbetare som är knutna till ämnet.

Det vetenskapliga studiet av politik

Varför finns det krig? Hur kommer det sig att människor sluter sig samman i stater? Varför är vissa stater demokratier och andra diktaturer? Varför är vissa stater rika och andra fattiga? Vad innebär egentligen globalisering? Vilket är det goda samhället och vem bestämmer det?

Inom statsvetenskapen söker man svar på dessa frågor. Men statsvetare intresserar sig också för det mer lokala och vardagliga, till exempel hur det kommer sig att människor röstade på ett visst sätt i kommunalvalet, varför det ibland är så svårt att genomföra politiska beslut i kommun och landsting, eller varför fler kvinnor är hemarbetande än män. 

Tre studenter, två män och en kvinna sitter och diskuterar. Foto.
Att studera innebär att utmanas i sina vanliga uppfattningar och möta andras perspektiv. Fotograf: Kennet Ruona.

Utbildning i statsvetenskap

Målet med utbildning i statsvetenskap är att utveckla studenters förmåga att förklara och analysera politiska företeelser. För att se våra många kurser och program i ämnet statsvetenskap besök gärna sidorna:

Forskning i statsvetenskap

Statsvetenskapliga institutionen har ett flertal forskargrupper och pågående forskningsprojekt inom statsvetenskap.

Forskningsgrupper vid institutionen

Forskningsprojekt

Ta del av institutionens pågående forskningsprojekt

Medarbetare

Personal knutna till ämnet statsvetenskap