Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap kandidatkurs

FKVK02 – Kandidatkurs i freds- och konfliktvetenskap (30 högskolepoäng). Vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

Kurs på grundnivå som du är behörig till efter 60 högskolepoäng i ämnet. Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om forskningsområdet freds- och konfliktvetenskap. Tyngdpunkten i kursen ligger på det vetenskapliga perspektivet, metodval och teorianknytning, och på genomförandet av ett examensarbete.

Kursens delkurser

Delkurs 1: Alternativa teorikurser (7,5 hp)

Alternativa teorikurser för våren 2024:

  • FKVC31 - Diplomacy, Negotiation, Mediation                       
  • FKVC35 - Peace in the 21st century: Critical Debates on Violence, Justice, and Peace
  • FKVC36 - International Criminal Justice: When Law meets Politics             

Mer information om våra alternativa teorikurser


Delkurs 2: Metod (7,5 hp)

Delkursen fördjupar de metodologiska kunskaper som inhämtats under tidigare studier i freds- och konfliktvetenskap för att skapa en bred förtrogenhet med samhällsvetenskapliga metoder och analystekniker. Här diskuteras bland annat problemformulering, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling med särskild uppmärksamhet vid kvantitativ analys.


Delkurs 3: Examensarbete / Uppsats (15 hp)

Uppsatsarbetet handlar om att teoretisk, metodiskt och empiriskt visa på din förmåga att självständigt genomföra en forskningsuppgift. Här ingår skriftlig och muntlig redovisning av forskningsuppgiften och aktivt deltagande i granskningen av andras forskningsarbete.

Litteratur: alla delkurser (pdf, nytt fönster)
Kursplan: alla delkurser (pdf, nytt fönster)

Studieinformation i Canvas