Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsprogram

Kandidatprogram – Masterprogram – Forskarutbildning

Är du intresserad av statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap eller underrättelseanalys? Då är programmen på denna sida något för dig!

Fyra studenter sitter och pratar och skrattar

Våra program

Vi erbjuder program från grundnivå och avancerad nivå, till forskarnivå. Nedan kan du läsa om våra olika program och de olika nivårerna: 

Fristående kurser

Vi har även ett flertal fristående kurser på både grundnivå och avancerad nivå.

Läs mer om våra aktuella fristående kurser

Kandidatprogram

Ett kandidatprogram är en treårig utbildning på grundutbildningsnivå, vilket betyder att du läser 180 högskolepoäng.

Statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap kan utgöra huvudområde i kandidatexamen på statsvetenskapliga institutionen.

Våra kandidatprogram: 

Om kandidatprogram

Ett kandidatprogram är ett program för dig som inte har pluggat på högskola innan.

Ett kandidatprogram har en sammanhållen studiegång under sex terminer som leder till en examen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap. Kandidatprogrammen bygger på en kombination av ämnen där du läser minst tre terminer i det ämne som kommer att utgöra huvudområde i din examen. Under de andra tre terminerna läser du ämnen som på ett genomtänkt sätt breddar och kompletterar din utbildningsprofil. Vissa av kurserna är specifika för programmen och kan inte läsas som fristående kurs.

När du läser på ett kandidatprogram har du programförtur vid antagningen till de kurser som kan ingå i din examen.

Behörighetskraven varierar mellan olika kandidatprogram, men urvalsgrupperna är gymnasiebetyg och högskoleprov.

Masterprogram

Masterprogrammen bygger på dina tidigare studier från grundnivån och består av två års studier (120 hp).

För att vara behörig till ett masterprogram måste du ha en kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap.

Våra masterprogram:

Om masterprogram:

Ett masterprogram är för dig som redan har läst en kandidat.

Ett masterprogram har en sammanhållen studiegång under fyra terminer som leder till en masterexamen i statsvetenskap. Vissa masterprogram är tematiska och innebär att du specialiserar dig inom ett visst område. Andra innehåller större valfrihet och gör det möjligt för dig själv att styra inriktningen på din utbildning. Alla masterprogram innehåller dock vissa kurser som är programspecifika och bara kan läsas av de som är antagna till programmet.

Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års studier (240 högskolepoäng) på heltid. Som doktorand, som man kallas när man är forskarstuderande, är du en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

Vid statsvetenskapliga institutionen arbetar ett trettiotal doktorander, och vi tar normalt in nya doktorander en gång om året.

Blir du antagen som doktorand väntar ett antal spännande och omväxlande år. Som doktorand förväntas du förutom dina forskarstudier undervisa inom ramen för grundutbildningen och/eller ta dig an administrativa sysslor.

Du är behörig till forskarutbildningen om du har:

  • Avlagt en examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mycket mer information om forskarstudier

Är du intresserad av att doktorera i statsvetenskap? Besök våra informationssidor om forskarstudier.

Forskarstudier

Kontakta studievägledningen

Vi uppskattar om du skickar dina frågor till vår gemensamma e-postadress nedan så ska vi svara så fort vi har möjlighet.

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Studievägledning och telefonkontakt

Du hittar oss studievägledare på statsvetenskapliga institutionen (Eden) på andra våningen bredvid expeditionen.
 
Bokning av samtal via TimeEdit.

Om du bokar samtal <på plats> i TimeEdit så hittar du rumsnummer nedan.

Mats Janér
Eden rum: 233
Telefon: 046-222 80 48

Lidija Lindoff
Eden rum: 231 B
Telefon: 046-222 89 38

Daniel Alfons
Eden rum: 232
Telefon: 046-222 89 50


För hjälp med registrering eller omregistrering, studieintyg, tentaresultat.

Vänligen kontakta Jessica Blom Larsson i expeditionen:
E-post: expedition [at] svet [dot] lu [dot] se