Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern

STVN21 – Minorities and Ethnic-Sectarian Conflict in the Middle East (15 högskolepoäng) Avancerad kurs i statsvetenskap. Vårtermin.

Kursen ges på engelska.

Kursen analyserar den historiska utvecklingen för etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern från Ottomanska rikets undergång fram till idag. Kursen uppmärksammar även de unika aspekterna hos olika grupper i MENA-området, såsom kurderna, alawiterna, maroniterna, shia och sunni.

Kursen behandlar också de dominerande teoribildningarna kring etnisk och/eller sekteristisk identitet (primordialism, konstruktivism och instrumentalism) och tillämpar teorierna på argument kring gruppidentiteters roll inom politiken. Kursen identifierar omständigheter under vilka identitetsbaserade konflikter tenderar att uppstå, och förklarar orsaker till och konsekvenser av identitetsbaserade konflikter.

Utifrån en interdisciplinär ansats behandlas betydelsen av historia, kultur, religion, ojämlikhet, rädsla och osäkerhet för etniska/sekteristiska konflikter. Betydelsen av geografi, miljöfrågor och konkurrens om naturresurser uppmärksammas också. I det sammanhanget presenteras tre fallstudier: inbördeskriget i Libanon, Irak efter Saddam Hussein, och kurderna i Turkiet och norra Irak. 

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.