Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Politiskt makt och demokrati

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). 7,5 högskolepoäng.

Kursen erbjuds på svenska.

Syftet med kursen är att studenterna på ett självständigt sätt ska kunna analysera de demokratiteoretiska aspekterna av förhållandet mellan kunskap, byråkrati och medborgerligt inflytande. Kursen utgår från övergripande teorier om demokrati, politik och samhällsbyggnad. Här ingår såväl normativa demokratiteorier som förvaltnings- och byråkratiteoretiska framställningar. Analyserna lyfter fram och betonar möjliga konflikter mellan olika värden, samt möjliga spänningar i relationerna mellan kunskap, byråkrati och medborgerligt deltagande i såväl ett teoretiskt hänseende, som i relation till nutida svensk politik och förvaltning. 

Litteratur (pdf, nytt fönster)
Kursplan (pdf, nytt fönster)