Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny student – antagningsinformation

Här hittar du som ska läsa Statsvetenskap, Freds- och konfliktvetenskap eller Underrättelseanalys viktig information för att ta din studieplats i anspråk inför vårterminen 2024.

Snabblänkar till sidans information:

Eden, Statsvetenskapliga institutionens byggnad. Foto.

Välkomstbrev för utbildningsprogram

Policies kandidatprogrammet (SGPOL)

Välkomstbrev för kurser

Distanskurser:

STVA04 - Statsvetenskap: Politiska system
STVA05 - Statsvetenskap: Politikens organisering och genomförande
STVB14 - Statsvetenskap: Offentligt ledarskap

Grundkurser:

STVA14 – Statsvetenskap: Grundkurs
FKVA12 – Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs

Fortsättningskurser:

STVA23 –​​​​​​ Statsvetenskap: Fortsättningskurs
UNDA23 - Underrättelseanalys: Fortsättningskurs

Kandidatkurser:

STVK04/STVK05 – Statsvetenskap: Kandidatkurs
FKVK02 - Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs

Avancerad nivå:

STVM20/STVM25 – Statsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen och masterexamen
STVN10 - Statsvetenskap: Policy processer - aktörer, drivkrafter och konsekvenser


Reservantagning

Är du reservplacerad till någon av våra utbildningar? Kom ihåg att tacka ja till din reservplats innan 18 december kl. 24:00. Resultatet av urval 2 publiceras 21 december, därefter kallar vi eventuella reserver först efter terminsstarten. Vi har inga reservupprop på våra introduktionsmöten så du behöver inte göra något för att bevaka din reservplats. Om du erbjuds en utbildningsplats kommer du senast fredagen 19 januari få ett introduktionsbrev via e-post.

Notera att du har samma möjlighet som antagna studenter att delta i novischutlottningen av bostäder om det här är första gången du läser i Lund. 


Aktivera ditt studentkonto!

När du har blivit antagen till studier vid Lunds universitet ska du aktivera ditt studentkonto. Du kan aktivera kontot först någon dag efter att du fått det andra antagningsbeskedet. Du registrerar dig via Ladok.

Du som ska fortsätta studera på ditt utbildningsprogram eller en fristående kurs och har ett aktivt studentkonto registrerar dig också i Ladok. Har du problem med ditt Studentkonto kontakta supporten vid Lunds universitet (servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)).

Så här webbregistrerar du dig:

  1. Logga in på Ladok för studenter på www.lu.se/nuvarande-student med ditt studentkonto och ange ditt lösenord.
  2. Välj Lunds universitet som lärosäte.
  3. Under Kommande ser du kurser som är aktuella att registrera dig på.
  4. Klicka på knappen Registrera för den kurs du vill registrera dig på. Om webbregistreringen inte har öppnat ännu kan du bara se kursen, men inte registrera dig.
  5. Granska och godkänn registreringen för din valda kurs genom att klicka på Registrera mig.
  6. Du är nu registrerad och kursen listas under rubriken Aktuell utbildning.

OBS! Om du inte registrerar dig inom angiven tid, och inte är närvarade vid det obligatoriska introduktionsmötet, innebär det att du automatiskt lämnar återbud till din plats på utbildningen. Din plats går då vidare till reservplacerad sökande.


Webbregistrering

Webbregistreringen är obligatorisk och ska göras redan innan terminen startar. Du ska själv registrera dig senast sista registreringsdagen för att inte förlora din studieplats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Om du vill omregistrera dig för en kurs kontaktar du vår expedition, skriv till expedition [at] svet [dot] lu [dot] se (expedition[at]svet[dot]lu[dot]se).

Vårterminens webbregistreringsperioder:

  • för kurser som ges period 1: registreringsperiod 8 januari 15 januari.
  • för kurser som ges period 2: registreringsperiod 14 mars – 20 mars.

När du har genomfört webbregistreringen så kan det vara en viss fördröjning innan du får åtkomst till kurssidan i lärplattformen Canvas.

Om du har problem med webbregistreringen

Om du är antagen med villkor eller har problem att webbregistrera dig så måste du informera studievägledningen senast vid terminsstarten. Skriv till studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]svet[dot]lu[dot]se) och uppge ditt ärende med namn, kurs och ett telefonnummer där vi kan nå dig under dagtid.

Webbregistrera dig via Ladok för studenter


Anstånd att skjuta upp studierna

Har du blivit antagen men kan inte påbörja utbildningen? Om du har särskilda skäl kan du ansöka om att få skjuta upp studierna genom att ansöka om anstånd. Om du ansöker om anstånd är det viktigt att du behåller din plats på Antagning.se. 

Du måste lämna in intyg som stöder dina särskilda skäl för att få anstånd. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller att du har blivit nekad tjänstledighet. Det kan även vara vård av barn, sjukdom, studentfackliga uppdrag eller värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring. Din ansökan skickar du till Statsvetenskapliga institutionen för beslut om anstånd. 

Ditt beslut om anstånd laddar du upp på antagning.se i samband med ansökan till den termin du ämnar påbörja din utbildning.

Blankett för ansökan om anstånd med studiestart (PDF 110 kB, ny flik)


Hitta ditt schema

Du kan hitta ditt schema i vår schemaportal genom att söka på kurskoden eller kursens namn, här:

Till i schemaportalen (sök på kurskod)


Generell information för dig som är ny i Lund 

Det är mycket du kan behöva ha koll på som nyantagen student vid Lunds universitet. Här har vi samlat ihop några av de viktigaste praktiska sakerna kring din första tid som student.

Bostad i Lund

AF-Bostäder

AF Bostäder är en stiftelse som enligt sina stadgar har till uppgift att äga och förvalta byggnader avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i Lund.
 
Om du är antagen eller står som reserv för första gången till minst halvtidsstudier (15 hp) vid Lunds universitet och dessutom folkbokförd utanför pendlingsavstånd (utanför Skåne) sedan minst ett år tillbaka, då uppfyller du krav för att vara novisch. Denna förtur ger dig rätt att göra bokningar på de upp emot 225 studentbostäder (korridorrum och ettor) som reserverats för novischer.

Novischernas kötider fördelas genom lottning. Anmälan till novischlottningen sker genom att du gör en bostadsansökan under angiven lottningsperiod. Din lottade kötid påverkas inte av vilken dag under lottningsperioden du gör din bostadsansökan. 

Information om bostäder som förvaltas av AF bostäder
Anmäl dig till novischlottningen

BoPoolen

BoPoolen är en bostadsförmedling som drivs av Lunds Universitets Studentkårer (LUS). Bostadsförmedlingen sköts via hemsidan där du kan lägga in annonser om du söker en bostad. 

Notera att detta inte är detsamma som bopoolen.se.

Besök bostadsannonser eller lägg upp en egen annons på Boopolens webbplats
Allmän information om bostadsföretag och bostadsförmedlingar som vänder sig till dig som är student (Universitetets centrala webbplats)

Studentorganisationer

Dessa studentorganisationer skulle kunna vara av intresse för dig som student hos oss. Nedan finns länkar till respektive organisations webbplats:

Novischperioden och LUPEF

Lunds universitets politiska och ekonomiska förening (LUPEF) är en politiskt och religiöst oberoende programförening för studenter som läser inom Politices kandidatprogrammet (pol.kand.), Kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap (freds.kand.) och för studenter som läser fristående kurser i statsvetenskap och ekonomi vid Lunds universitet. LUPEF arrangerar varje ny termin introduktionsveckor för alla novischer (ny student i Lund). För att läsa mer om introduktionsverksamheten och för att anmäla dig vänligen läs mer på deras hemsida,

LUPEF bjuder in dig som ny student på institutionen/universitetet att delta i novischaktiviteter

Novischveckor och Samhällsvetarkåren

Novischaktiviteterna riktar sig till alla nybörjarstudenter på Samhällsvetenskapliga fakulteten men särskilt till de studenter som inte har någon organiserad novischaktivitet genom exempelvis en programförening.

Hitta mer information om Samhällsvetarkårens novischveckor här: Samhällsvetarkårens novischveckor

Varmt välkommen!

Statsvetenskapliga institutionen

Studenter studerar utanför byggnaden Eden.
Studenter utanför Statsvetenskapliga institutionens byggnad Eden. Fotograf: Kennet Ruona

Kontakta studievägledningen

Lidija Lindoff, rum: 231 B
Telefontid: Tisdagar och
onsdagar kl. 10–12 
Telefon: 046-222 89 38

Mats Janér, rum: 233
Telefontid: Tisdagar och
torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 80 48

Daniel Alfons, rum: 232
Telefontid: Torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 89 50

Boka gärna tid med oss! 
E-post:
studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]svet[dot]lu[dot]se)

Här kan du läsa mer om vad studievägledarna kan hjälpa dig med!

Bostadsutlottning

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se