Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i statsvetenskap

Vi är glada att kunna välkomna dig till Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och studier på avancerad nivå! Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Obligatorisk programintroduktion och webbregistrering

Det tvååriga mastersprogrammet börjar med en obliga­toriskt programintroduktion och registreringsmöte torsdagen den 24 augusti kl. 13–15 i hus Eden, sal 236.

OBS! Om du uteblir från programintroduktionen, och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats. Detta gäller även om du webbregistrerat dig.

Hitta till Eden där introduktionsmötet hålls

Obligatorisk kursintroduktion

Obligatorisk kursintroduktion och introduktionsföreläsning till den inledande kursen Politisk ordning i tid och rum 15 hp (STVP20) äger rum måndagen 28 augusti kl. 10.15 i hus Eden, sal 230.

Webbregistrering

Det är viktigt att du webbregistrerar dig för att du inte ska förlora din studieplats.

Datum och instruktioner för webbregistrering

Studenter som är villkorligt antagna kan inte webbregistrera sig utan registrering sker efter att särskild behörighet styrkts vid programintroduktionen.

Särskild behörighet (SB) och villkorligt antagen

Det särskilda behörighetskravet till utbildningsprogrammet är utfärdad kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap eller motsvarande. Om du är villkorligt antagen måste du styrka din behörighet i samband med programintroduktionen 24 augusti.

Om du begärt ut din kandidatexamen så kommer vi kunna registrera dig på programmets inledande kurs medan du väntar på att den formellt ska utfärdas. Om avser att påbörja programmet men ännu inte begärt ut din kandidatexamen från ditt lärosäte så ska du göra det omgående.

Schema och undervisning

All undervisning hålls på plats i Lund. Vi berättar mer om kursupplägg och undervisningsformer vid statsvetenskapliga institutionen under programintroduktionen.

Sök fram ditt schema (med kurskod STVP20) i TimeEdit

Du påbörjar ditt program med kursen Politisk ordning i tid och rum, 15 högskolepoäng (STVP20), se kursplan och litteraturlista här:

Kursens innehåll samt länkar till kursplan och litteraturlista

Utbildningsplan

Statsvetenskapligt masterprogram 120 hp (SASTV)

Lärplattformen Canvas

I Canvas kommer du som registrerad student att kunna hitta relevant information om kursen, ditt aktuella schema, lämna in examinationsuppgifter men även kommunicera med lärare och med kurskamrater. Efter att din programregistrering är klar så kommer du även få tillgång till en särskild programsida. Efter din webbregistrering sker en viss fördröjning från det att du registrerar dig till att du får åtkomst till din program- och kurssida i Canvas.

Till lärplattformen Canvas

Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.

Välkommen!

Rikard Bengtsson
Studierektor                

Lidija Lindoff, Daniel Alfons och Mats Janér
Studievägledare

Kontakta studievägledningen

Lidija Lindoff, rum: 231 B
Telefontid: Tisdagar och
onsdagar kl. 10–12 
Telefon: 046-222 89 38

Mats Janér, rum: 233
Telefontid: Tisdagar och
torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 80 48

Daniel Alfons, rum: 232
Telefontid: Torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 89 50

Boka gärna tid med oss! 
E-post:
studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]svet[dot]lu[dot]se)

Här kan du läsa mer om vad studievägledarna kan hjälpa dig med!

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se