Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap: Examensarbete för magister- och masterexamen

Grattis till din plats och välkommen till att skriva examensarbete i statsvetenskap under kommande termin!

Välkommen till Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Informationen nedan gäller studenter som läser mot magisterexamen 15 högskolepoäng (STVM20) och masterexamen 30 högskolepoäng (STVM25). Nedan följer information som du behöver ta del av för att ta din studieplats i anspråk. Det är viktigt att du läser igenom informationen ordentligt.

Obligatoriskt introduktionsmöte

STVM25: Terminen börjar med ett obligatoriskt introduktionsmöte måndag den 2 september kl. 10:1512:00 i hus Eden, sal 132 A.

STVM20: Uppsatskursen börjar med ett obligatoriskt introduktionsmöte måndag den 4 november kl. 14:1515:00 i hus Eden, sal 137.

OBS! Deltagande i introduktionsmötet är obligatoriskt. Om du uteblir från introduktionsmötet och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats.

Hitta till Eden där introduktionsmötet hålls

Särskild behörighet (SB) och villkorligt antagen

STVM25 Examensarbete för masterexamen, 30 hp

Särskild behörighet: Avslutad kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap. Du måste måste dessutom ha fullgjort Politisk ordning i tid och rum 15 högskolepoäng (STVP20) och Political Science Methodology 15 högskolepoäng (STVN14), samt ytterligare 30 poäng på avancerad nivå, av vilka minst 15 poäng ska vara i statsvetenskap.

Särskild behörighet ska styrkas i anslutning till introduktionsmötet.

STVM20 Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Särskild behörighet: Avslutad kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap. Du måste dessutom ha läst minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap, samt 15 högskolepoäng på avancerad nivå i samhällsvetenskaplig metod och/eller vetenskapsteori varav minst 7,5 högskolepoäng i metod. Om du inte uppfyller detta har du blivit villkorligt antagen.

Särskild behörighet ska styrkas i anslutning till introduktionsmötet.

Webbregistrering

Det är viktigt att du webbregistrerar dig för att du inte ska förlora din studieplats.

Datum och instruktioner för webbregistrering

Om du är villkorligt antagna kommer du inte att kunna webbregistrera dig förrän du har fått dispens eller din behörighet har styrkts.

Uppsatsidé

I samband med introduktionsmötet kommer du att tilldelas en handledare för ditt examensarbete. För att det skall vara möjligt vill vi att du på förhand skickar in en preliminär beskrivning av tilltänkt uppsatsämne (ca en A4-sida). Texten ska laddas upp på kurssidan i Canvas. 

OBS! Du kommer ha tillgång till kurssidan innan registrering. Glöm bara inte att kursregistrera dig på utsatt tid!

Deadline STVM25: måndag den 26 augusti kl. 12:00
Deadline STVM20: fredag den 25 oktober kl. 12:00

Schema och undervisning

Kurserna består av obligatoriska gruppseminarier och individuell handledning. All undervisning och examination kommer att genomföras på campus. 

Lärplattformen Canvas

I Canvas kommer du som registrerad student att hitta relevant information om kursen, ditt aktuella schema, kunna lämna in examinationsuppgifter men även kunna kommunicera med lärare och med kurskamrater. Då du kommer behöva lämna in en uppsatsidé tidigt så kommer du ha manuell åtkomst till kurssidan innan din registrering är genomförd.

Till lärplattformen Canvas

Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.

Välkommen!

Rikard Bengtsson
Studierektor

Lidija Lindoff, Mats Janér och Daniel Alfons
Studievägledare

Studieinformation i Canvas

Kontakta studievägledningen

Lidija Lindoff, rum: 231 B
Telefontid: Tisdagar och
onsdagar kl. 10–12 
Telefon: 046-222 89 38

Mats Janér, rum: 233
Telefontid: Tisdagar och
torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 80 48

Daniel Alfons, rum: 232
Telefontid: Torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 89 50

Boka gärna tid med oss! 
E-post:
studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]svet[dot]lu[dot]se)

Här kan du läsa mer om vad studievägledarna kan hjälpa dig med!

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se