Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Äldre avhandlingar

Avhandlingar skrivna mellan 1960 och 1995.

Lista med länkar till LUP (Lunds universitets publiceringsdatabas). Fulltext och summering saknas i LUP för dessa avhandlingar,

Catarina Kinnvall
Cultural Diffusion and Political Learning - The Democratization of China
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1995

Anders Uhlin
Democracy and Diffusion. Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actors.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1995

Hans Bengtsson (finns inte i LUP)
Förskolereformen. En studie i implementering av svensk välfärdspolitik 1985-1991.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1995

Jan A. Andersson
Nordiskt samarbete: aktörer, idéer och organisering 1919-1953.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1994

Lena Agevall (finns inte i LUP)
Beslutsfattandets rutinisering.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1994

Agneta P. Blom
Kommunalt chefskap – en studie om ansvar, ledarskap och demokrati.
Lund: Dialogos, 1994

Legala Tita-Ghebdinga (finns inte i LUP)
African and O.A.U. Diplomacy on Dual Paradigms of Self-Determination 1945-1985.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1993

Kazuki Iwanaga (finns inte i LUP)
Images, Decisions and Consequences in Japan’s Foreign Policy.
Lund: Lund University Press, 1993

Mai-Brith Schartau (finns inte i LUP)
The Public Sector Middle Manager: The Puppet who Pulls the Strings?
Lund: Wi, 1993

Kerstin Gynnerstedt (finns ej i LUP)
Etik i hemtjänst. En studie av förvaltnings- och professionsetik.
Lund: Studentlitteratur, 1993

Stefan Persson
Dödlägen i internationella förhandlingar.
Lund: Stats­veten­skapliga institutionen, 1992

Klas Ternblad
Planering i norm och handling. Studier av en epok av landstingsplanering.
Lund: Wi, 1992

Anders Håkansson
Konsten att vinna ett val. En studie av fram- och tillbakagångar för socialdemokraterna i kommunalvalet 1988.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1992

Jörgen Johansson
Offentligt och privat i regionalpolitiken. 
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1991.

Per Jansson
Säkerhetspolitikens språk: Myt och metafor i svensk säker­hets­politisk diskurs 1919-1939.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1991

Stefan Höjelid
Sovjetbilden i nordisk press. Svenska, norska och finländs­ka reaktioner på sovjetiskt agerande.
Lund: Statsvetenskapliga institu­tio­nen, 1991

Bo Petersson
The Soviet Union and Peacetime Neutrality in Europe. A Study of Soviet Political Language.
Göteborg: MH Publishing, 1990

Torbjörn Aronson
Konservatism och demokrati. En rekonstruktion av fem svenska högerledares styrelsedoktriner.
Stockholm: Norstedts, 1990

Bengt Johannesson (finns ej i LUP)
Kommunal bostadspolitik.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1989.

Rolf Jonsson
Fackligt inflytande och politisk demokrati. En analys av regeringens MBL-förhandlingar.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1989.

Ulf Lindell
Modern Multinational Negotiation: The Consensus Rule and Its Implications in International Conferences.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1988.

Tomas Bergström
Konkurrerande eller kompletterande demokrati? Om företagsdemokrati i de svenska kommunerna.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1988.

Ann-Sofie Nilsson
Political Uses of International Law
Lund: Dialogos, 1987.

Ulf Westerlund
Superpower Roles. A Comparative Analysis of United States and Soviet Foreign Policy.
Lund: Department of Political Science, 1987.

Stephan Schmidt
Pionjärer, efterföljare och avvaktare. Innovationer och deras spridning bland svenska primärkommuner.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1986.

Jon Pierre
Partikongresser och regeringspolitik. En studie av den social­demokratiska partikongressens beslutsfattande och inflytande 1948-1978.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1986.

Bo Rothstein
Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik.
Lund: Arkiv, 1986.

Lundell, Bengt.
Kommunerna och MBL.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1986.

Polak, Jiri.
Dependence Patterns in the Soviet Bloc: The Case of Romania and East Germany.
Lund: Studentlitteratur, 1986.

Albinsson, Per.
Skiftningar i blått. Förändringar inom Moderata Samlings­partiets riksorganisation 1960-1985.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1986.

Sjölin, Mats.
Kommunalpolitiken i massmediernas spegel. En studie av dagspressen och lokalradions bevakning av fem kommuner.
Lund: Dialogos, 1985.

Jerneck, Magnus.
Kritik som utrikespolitiskt medel. En studie av de amerikanska reaktionerna på den svenska Vietnamkritiken
Lund: Dialogos, 1983.

Geraedts, Henry.
The People’s Republic of China: Foreign Economic Relations and Technology Acquisition 1972-1981.
Lund: Forsknings­politiska institutet, 1983.

Hörberg, Thomas.
Prediktion, osäkerhet och risk i internationella förhand­lingar. En studie av svenskt förhandlingsbeteende vid förhand­ling­arna med Sovjetunionen 1940-41 om ett handelsavtal.
Lund: Student­litteratur, 1983.

Lindkvist, Kent.
Program och parti: principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917-1972.
Lund: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 1982.

Elgström, Ole.
Aktiv utrikespolitik. En jämförelse mellan svensk och dansk parlamentarisk utrikesdebatt 1962-1978.
Lund: Studentlitteratur, 1982.

Adebo, Tarekegn.
Ideological Trends in the Political Thinking of the Developing Regions: The Case of Sub Saharan Africa.
Lund: Student­litteratur, 1982.

Forje, John.
The One and Indivisible Cameroon: Political Integration and Socio-Economic Development in a Fragmented Society.
Lund, 1981.

Linderoth, Sven.
Från konkurrens till monopol. En studie av lokal politisk och ekonomisk journalistik.
Malmö: Dialog, 1981.

Norrving, Bengt.
Kommunerna och bostadsförsörjningen. En analys av bostadsplaneringen.
Lund: Liber, 1981.

Magnusson, Håkan.
Kommunerna och den regionala planeringen. En analys av länsplaneringen och den fysiska riksplaneringen.
Lund: Studentlitteratur, 1980.

Lidén, Anders.
Security and Recognition. A Study of Change in Israel’s Official Doctrine 1967-1974.
Lund: Studentlitteratur, 1979.

Sannerstedt, Anders.
Fri konkurrens eller politisk styrning? 1963 års trafikpolitiska beslut – debatten om innehåll, tillämpning och effekter.
Lund: Studentlitteratur, 1979.

Skogmar, Gunnar.
Atompolitik. Sambandet mellan militärt och civilt utnyttjande av atomenergi i amerikansk utrikespolitik 1945-1973.
Malmö: Stenvalls Förlag, 1979.

Hagström, Bo.
1971 års länsförvaltningsreform. En utvärdering.
Lund: Studentlitteratur, 1978.

Weston, David.
Realism, Language and Social Theories. Studies in the Relation of the Epistemology of Science and Politics.
Lund, 1978.

Lartey, George W.
The Fourth Dimension: the argument against the theory of evolutionary stages of social development.
Malmö: Gotab, 1977.

Liljequist, Gunnar.
Distribution av kommunal service.
Lund: Liber, 1977.

Kronvall, Kai.
Politisk masskommunikation i ett flerpartisystem. Sverige – en fallstudie.
Lund: Studentlitteratur, 1975.

Jönsson, Christer.
The Soviet Union and the Test Ban: A Study in Soviet Negotiation Behavior.
Lund: Studentlitteratur, 1975.

Bryder, Tom.
Power and Responsibility. Contending Approaches to Industrial Relations and Decision Making in Britain 1963-1971.
Lund: Gleerups, 1975.

Peterson, Carl-Gunnar.
Ungdom och politik. En studie av Sveriges Social­demokratiska Ungdomsförbund.
Stockholm: Frihets förlag, 1975.

Johannesson, Conny.
Studier över Svenska metall­industri­arbetar­förbundets förhandlingsorganisation vid förbundsförhandlingar – med samordning.
Lund: Studentlitteratur, 1975.

Hermerén, Henrik.
Regeringsbildningen i flerpartisystem,
Lund: Student­litteratur, 1975.

Lindquist, Stellan.
Linkages between Domestic and Foreign Policy: The Record of Ghana.
Lund: Studentlitteratur, 1974.

Stenelo, Lars-Göran.
Mediation in International Negotiations.
Lund: Studentlitteratur, 1972.

Bjurulf, Bo.
An Analysis of Some Aspects of the Voting Process.
Lund: Studentlitteratur, 1972.

Lennart Lundquist
Means and Goals of Political Decentralization (ej fulltext)
Lund: Studentlitteratur, 1972

Bergquist, Mats.
Sverige och EEC. En statsvetenskaplig studie av fyra åsiktsriktningars syn på svensk marknadspolitik 1961-62.
Stockholm: Norstedts, 1970.

Lindeberg, Sven-Ola.
Nödhjälp och samhällsneutralitet. Svensk arbets­löshets­politik 1920-1923.
Lund: Uniskol, 1968.

Hydén, Göran.
TANU Yajenga Nchi. Political Development in Rural Tanzania.
Lund: Uniskol, 1968.

Sjöblom, Gunnar.
Party Strategies in a Multiparty System.
Lund: Student­litteratur, 1968.

Söderberg, Olof.
Motororganisationerna i Sverige. Bakgrund, grupperingar, aktiviteter.
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1966.

Wieslander, Hans.
I nedrustningens tecken. Intressen och aktiviteter kring försvarsfrågan 1918-1925.
Lund: Gleerups, 1966.

Westerhult, Bo.
Kronofogde, häradsskrivare, länsman. Den svenska fögderiförvaltningen 1810-1917.
Lund: Gleerups, 1966.

Petersson, Hans F.
Power and International Order. An Analytic Study of Four Schools of Thought and Their Approaches to the War, the Peace and the Postwar System 1914-1919.
Lund: Gleerups, 1964.

Vallinder, Torbjörn.
I kamp för demokratin. Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900.
Stockholm: Natur & Kultur, 1962.

Ruin, Olof.
Kooperativa förbundet 1899-1929. En organisationsstudie.
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1960.